Maailman terveysjärjestön Healthy Cities -verkosto


Kansainvälinen terveiden kaupunkien verkosto

Healthy City –kaupungin määritelmät:
• Kaupunki, joka asettaa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden päätöksenteossaan keskeiselle paikalle
• Kaupunki, joka etsii aktiivisesti ratkaisuja asukkaiden fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja asuinympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi
• Kaupunki, jossa hyvinvointi ja kehittäminen on luonnollinen osa kaupungin kehittämistä

- Kuopio mukana WHO:n Euroopan verkostossa v. 2005 alkaen
- Turku toinen suomalainen kaupunki
- Kansallinen THL:n koordinoima Terve Kunta –verkosto lähtökohtana
- Healthy City –kaupunkeja 80 + 23 hakijakaupunkia (marraskuu 2010)
- Kansallisten verkostojen kautta välillisesti mukana 1200 kaupunkia ja kuntaa yli 30 Euroopan maasta

Kuopio edustaa Suomea maailman terveysjärjestön WHO:n Healthy Cities verkostossa. Verkosto on eurooppalaisten kaupunkien yhteistyöverkosto ja se on toiminut vuodesta 1988 lähtien. Healthy Cities -verkosto tähtää ihmisten fyysisen, psyykkisen sekä ympäristön hyvinvoinnin edistämiseen verkostokaupungeissa. Suomesta verkostoon kuuluu Kuopion lisäksi Turku. Verkosto toimii foorumina, jonka toimintamuotoina ovat tapaamiset ja kokemustenvaihto, yhteiset toimintapolitiikat, projektit, hankkeet ja partnerit. Kuopio on ollut verkoston jäsen vuodesta 2005 alkaen.

Healthy Cities -verkoston teemat vaihtuvat ohjelmakausittain. Nykyinen viides ohjelmakausi (Phase V) toteutetaan vuosina 2009-2013. Kauden päätavoitteena on, että kaupungit pyrkivät terveyden tasa-arvoon kaikessa paikallisessa toiminnassa (Health and Health equity in all local policies). Tätä päämäärää toteutetaan verkostokaupungeissa kolmen teeman 1) Terve yhteisö (Caring and supportive environments), 2) Terveet elämäntavat (Healthy living) ja 3) Terveellinen kaupunkiympäristö (Healthy urban environment and design) kautta. Kaupungit ovat ilmoittaneet hakuvaiheessa painopisteet, joihin katsovat erityisesti haluavansa keskittyä, mutta työskentelevät mahdollisuuksiensa mukaan myös muiden terveyden tasa-arvoa edistävien päämäärien eteen.

Pääpaino Kuopion WHO -toiminnassa on painopistealueissa, jotka jatkavat edellisen ohjelmakauden teemoja. Verkostojäsenyyden kautta saadaan lisätietoa ja kansainvälistä vertailukohtaa kaupungin ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämistyöhön, jota tehdään kaikilla toimialoilla ja koordinoidaan mm. Terve Kuopio -ohjelmalla. Kuopion kaupunginvaltuusto on linjannut kaupungin tavoitteet WHO Healthy Cities V –ohjelmakaudelle seuraavasti:

1) Terveen yhteisön osalta painottuvat lasten ja lapsiperheiden palvelujen parantaminen (Better outcomes for all children), jota toteutetaan jo mm. Aktiivinen lapsuus ja nuoruus toimintamallin kautta. Ikäystävällinen kaupunki (Age-friendly cities) sekä aktiivinen kansalaisuus (Active citizenship) liittyvät Ikäystävällisen Kuopion ohjelman ja kansalaisjärjestöstrategian toteutukseen.

2) Terveitä elämäntapoja edistetään savuton kaupunki (Tobacco-free cities) -toiminnalla, kannustamalla asukkaita aktiivisen elämäntavan ja terveysliikunnan pariin (Active living) sekä kytkemällä onnellisuus ja hyvinvointi (Well-being and happiness) osaksi terveyden edistämistä.

3) Terveellisen kaupunkiympäristön osalta keskitytään erityisesti terveellisen kaupunkiympäristön suunnitteluun (Healthy urban design) sekä luovuuteen ja elinvoimaisuuteen (Creativity and liveability), jotka tukevat kaupungin vetovoimaisuutta. Ilmastonmuutos ja terveysuhat (Climate change and public health emergencies) on kaupungin ilmastostrategian ja kestävän kehityksen päämäärien mukaista toimintaa.

WHO edellyttää paikallista organisoitumista, yhteydenpitoa ja kaupungin sitoutumista. WHO-toiminnasta uudella kaudella vastaa kaupunginjohtaja Petteri Paronen, joka on myös kansallisen Terve Kunta –verkoston puheenjohtaja. Paikallisena ohjausryhmänä toimii hyvinvointiryhmä, jonka puheenjohtajana on kaupunginjohtaja. Kuopion koordinaattorina toimii Laura Hakumäki talous- ja strategiapalvelusta. Kaupunginhallitus nimeämä poliittinen edustaja nykyisellä valtuustokaudella on Leila Savolainen ja varaedustaja Marja-Leena Puputti.

Lisätietoa verkostosta www.euro.who.int/healthy-cities ja paikallisesta toiminnasta www.tervekuopio.fi
Healthy City -verkoston toimintaa linjataan tarkemmin vuoden 2008 vuosikokouksessa valmistuneessa Zagrebin -asiakirjassa (Zagreb Declaration for Healthy Cities).
 

Healthy Cities Kuopio -tiedotteita

 

Kuopiolainen hyvinvointiosaaminen kiinnostaa maailmalla

Tämänvuotinen Maailman terveysjärjestön WHO:n Healthy Cities -verkoston konferenssi järjestetään Ateenassa 22.-25.10.2014. Kuopiosta saatiin tänä vuonna ennätysmäärä esityksiä ja postereita...

Kuopio isännöi ensi kesänä WHO Healthy Cities -konferenssia

Kuopio isännöi kesällä 2015 WHO Healthy Cities -konferenssia. Kuopiossa 24. - 26.6.2015 järjestettävään kansainväliseen tapahtumaan odotetaan 350 vierasta WHO:n Euroopan Healthy Cities -verkostoon...