KUOPION VESI TIEDOTTAA:

Tiedote: Kuopion Vesi huuhtelee vesijohtoja Haapaniemen alueella

Kuopion Vesi huuhtelee Haapaniemen alueen vesijohtoverkostoja yöaikaan klo 22.00 - 06.00 maanantain 7.9.2015 ja torstain 10.9.2015 välisenä aikana. Vettä voi käyttää normaalisti päiväaikaan.

Ison hautausmaan kevyen liikenteen väylä suljetaan 18.3.2015

Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar) on aloittanut vesihuollon saneeraustyön Pesäpallostadionin kohdalla olevan alikulkukäytävän ja Puijonkadun välillä. Työ on edennyt siihen vaiheeseen, että kevyt liikenne ei mahdu turvallisesti sivuuttamaan työmaata. Tämän vuoksi kevyenliikenteenväylä suljetaan toistaiseksi 18.3. alkaen.

 

 

 

 

Ryhdy sinäkin veden ystäväksi ja käy tykkäämässä meistä Facebookissa (klikkaa linkkiä).
https://www.facebook.com/kuopionvesi

Kuopiolaiset ovat edelleen tyytyväisiä vesihuoltoon

Vuosittain tehtävän yhdyskuntateknisiä palveluja koskevan asiakastyytyväisyystutkimuksen vuoden 2015 tulokset ovat valmistuneet. Vesihuollon lisäksi tutkimuksessa olivat mukana katujen, puistojen, jätehuollon, sekä palo- ja pelastustoimen palvelut. Kyselylomake postitettiin Kuopiossa 1500 talouteen ja vastausprosentti oli 32. Tutkimuksen toteutti FCG Oy. Tutkimuksessa oli vesihuollon osalta mukana 14 kuntaa.

Tulosten perusteella vesihuolto on kyselyyn vastanneiden kuntalaisten mielestä edelleen yksi Kuopion parhaiten hoidetuista palveluista. Tyytyväisyyden mitta-asteikkona tutkimuksessa ovat luvut 1-5, jossa arvo 1 kuvaa erittäin huonoa tilannetta ja 5 erittäin hyvää. Vesihuollon tuloksista veden laatua, veden toimitusvarmuutta, jätevesiviemärien toimintaa sekä jätevedenpuhdistamoiden toimintaa koskevat Kuopion tulokset olivat välillä 4,13-4,58. Sadevesiviemärien toimintaa, vesihuollon asiakaspalvelua sekä tiedotusta koskevat tulokset olivat välillä 3,54-3,86.  Edellisen vuoden tuloksiin verrattuna tulokset ovat hyvin samanlaiset, kaikki muutokset olivat suuruudeltaan alle 0,1 yksikköä.

Tulokset olivat valtakunnallisia keskiarvoja hiukan paremmat vesihuollon asiakaspalvelun sekä tiedotuksen ja erityisesti häiriötilannetiedotuksen osalta. Muilta osin tulokset olivat hyvin lähellä valtakunnallisia keskiarvoja. Valtakunnallisiin tuloksiin vertailu ei anna kaikilta osin vesihuollon palveluista kuitenkaan oikeaa kuvaa, koska laitokset eroavat toisistaan mm. raakavesilähteen ja laitoskoon osalta.

Kuopion Vesi pitää kaikkea saamaansa palautetta ja myös kyselytutkimuksen tuloksia arvokkaana. Asiakkailta saatu palaute antaa parhaita eväitä palvelujen sekä toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen.

Kiitokset kaikille kyselyyn osallistuneille!

 

Yhteenveto tuloksista