KUOPION VESI TIEDOTTAA:

Häiriötiedote: Kuopion Vesi korjaa vesijohtoventtiiliä Lapinlinnankadulla

Kuopion Vesi korjaa vesijohdon venttiiliä Lapinlinnakujan ja Kasarmikadun risteyksessä. Työstä aiheutuu vedenjakelukatkos tiistaina 13.10.2015 klo 8.00 - 16.00 välisenä aikana.

Häiriötiedote: Vesikatko Pihkainmäessä 13.10.2015

Vedenjakelu keskeytyy Pihkainmäessä tiistaina 13.10.2015 klo 08.00-15.30 väliseksi ajaksi uuden paineenkorotusaseman rakentamistyön vuoksi.

Tiedote: Kuopion Vesi saneeraa Pihkainmäen paineenkorotusasemaa

Kuopion Vesi aloittaa Karttulan Pihkainmäessä vesijohdon paineenkorotusaseman saneerauksen Pihkarinteentiellä. Saneeraus aloitetaan maansiirtotöillä torstaina 24.9.2015. Urakan suunniteltu valmistumisajankohta on viikolla 44.

 

 

 

 

Ryhdy sinäkin veden ystäväksi ja käy tykkäämässä meistä Facebookissa (klikkaa linkkiä).
https://www.facebook.com/kuopionvesi

Kuopiolaiset ovat edelleen tyytyväisiä vesihuoltoon

Vuosittain tehtävän yhdyskuntateknisiä palveluja koskevan asiakastyytyväisyystutkimuksen vuoden 2015 tulokset ovat valmistuneet. Vesihuollon lisäksi tutkimuksessa olivat mukana katujen, puistojen, jätehuollon, sekä palo- ja pelastustoimen palvelut. Kyselylomake postitettiin Kuopiossa 1500 talouteen ja vastausprosentti oli 32. Tutkimuksen toteutti FCG Oy. Tutkimuksessa oli vesihuollon osalta mukana 14 kuntaa.

Tulosten perusteella vesihuolto on kyselyyn vastanneiden kuntalaisten mielestä edelleen yksi Kuopion parhaiten hoidetuista palveluista. Tyytyväisyyden mitta-asteikkona tutkimuksessa ovat luvut 1-5, jossa arvo 1 kuvaa erittäin huonoa tilannetta ja 5 erittäin hyvää. Vesihuollon tuloksista veden laatua, veden toimitusvarmuutta, jätevesiviemärien toimintaa sekä jätevedenpuhdistamoiden toimintaa koskevat Kuopion tulokset olivat välillä 4,13-4,58. Sadevesiviemärien toimintaa, vesihuollon asiakaspalvelua sekä tiedotusta koskevat tulokset olivat välillä 3,54-3,86.  Edellisen vuoden tuloksiin verrattuna tulokset ovat hyvin samanlaiset, kaikki muutokset olivat suuruudeltaan alle 0,1 yksikköä.

Tulokset olivat valtakunnallisia keskiarvoja hiukan paremmat vesihuollon asiakaspalvelun sekä tiedotuksen ja erityisesti häiriötilannetiedotuksen osalta. Muilta osin tulokset olivat hyvin lähellä valtakunnallisia keskiarvoja. Valtakunnallisiin tuloksiin vertailu ei anna kaikilta osin vesihuollon palveluista kuitenkaan oikeaa kuvaa, koska laitokset eroavat toisistaan mm. raakavesilähteen ja laitoskoon osalta.

Kuopion Vesi pitää kaikkea saamaansa palautetta ja myös kyselytutkimuksen tuloksia arvokkaana. Asiakkailta saatu palaute antaa parhaita eväitä palvelujen sekä toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen.

Kiitokset kaikille kyselyyn osallistuneille!

 

Yhteenveto tuloksista