Lapsiperhepalvelut

 

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä tarjoavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon.

Lastensuojelutyöllä autetaan lasta ja tuetaan vanhempia, huoltajia ja muita lapsen läheisiä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelu edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia, ehkäisee lapsen ja perheen ongelmia sekä auttaa saamaan apua vaikeuksissa riittävän varhain. Lastensuojelun asiakkaana on aina lapsi tai nuori - etusijalla on lapsen etu.

Lastensuojelutyötä tehdään yhteistyössä

Lasta, nuorta ja hänen perhettään tuetaan ensisijaisesti siten, että lapsi voi kasvaa ja asua omassa kodissaan. Lastensuojelutyötä tehdään yhteistyössä perheen ja sen lähiverkoston sekä eri viranomaisten kanssa. Yhteistyökumppaneina perheen tukemisessa ovat esimerkiksi päivähoito, neuvola, koulu ja nuorisotyö.

Lastensuojelutyön käynnistää huoli lapsen hyvinvoinnista, terveydestä tai kehityksestä. Hyvinvointia vaarantavia tekijöitä voivat olla esim. lapsen hoidon laiminlyönti, vanhempien päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelmat, väkivalta tai voimakkaat ristiriidat perheessä. Lapsi tai nuori voi myös itse vaarantaa hyvinvointiaan esim. käyttämällä päihteitä, laiminlyömällä koulunkäyntiään tai tekemällä rikoksia.

Lastensuojelun avohuolto sijaitsee  kasarmialueella osoitteessa Tulliportinkatu 37 E. Sijais- ja jälkihuollon palvelut ovat kolmessa pisteessä: Alavanmäellä osoitteessa Lastentie 1 ja 5 sekä Petosella osoitteessa Pyörönkaari 26 D. Arviointiyksikkö ja perheoikeudellinen yksikkö toimivat kasarmialueella osoitteessa Puistokatu 18 B.

Perhetyö on yksi keskeinen lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Lue lisää perhetyöstä.

 

 

Pieni tyttö katselee leijuvia saippuakuplia.
Kuva: www.comma.fi/Delany Brendan

Päivystys lapsiperheille


Kuopion perhekriisiyksikkö

Lastentie 1 A, B-ovi,
70620 Kuopio (kartta)
Ympärivuorokautisesti puh.  017 183 393

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys
- välittömiä toimenpiteitä vaativissa tilanteissa 

- arkisin klo 15-8
- viikonloppuisin ja arkipyhinä
ympäri vuorokauden puh. 112

>>>> Perhekriisiyksikkö Turvakoti -esite
 

Muut päivystysnumerot


>>> Päivystys ja hätänumerot
 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet
palautelomake ja hallinnon yhteystiedot