Opiskeluterveydenhuolto


Kuopion kaupungin opiskeluterveydenhuolto huolehtii Kuopion lukioiden, ammatillisen toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveydestä. Tavoitteena on edistää opiskelijan hyvinvointia sekä tukea opiskeluterveyttä ja tulevaa työkykyä. Opiskeluterveydenhoitajien yhteystiedot löytyvät vasemmalta oppilaitoksen linkin alta.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin on oikeus kaikilla niillä, jotka opiskelevat päätoimisesti vähintään kahden kuukauden ajan ja jotka ovat oikeutettuna opintotukeen.

Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon järjestää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (www.yths.fi)

 

Opiskeluterveydenhuollon lääkäri


Opiskeluterveydenhuollon lääkärille voi varata ajan opiskeluterveydenhoitajalta.  

Kuopiossa opiskelijoiden sairaanhoito hoidetaan pääsääntöisesti opiskeluterveydenhoidossa. Jos opiskeluterveydenhoidossa ei ole vapaita lääkärin aikoja, ohjataan opiskelija ensisijaisesti opiskelijan opiskelupaikkakunnan osoitteen mukaan terveyskeskuksen lääkärivastaanotolle ja toissijaisesti yhteispäivystykseen.

Vuoden 2015 alusta alkaen 18 vuotta täyttäneiltä  lääkärin sairausvastaanoton käyntimaksu terveysasemilla ja opiskeluterveydenhuollossa on (A 7§) 16,10 €. Käyntimaksut peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä opiskeluterveydenhuollon sairausvastaanottokäynnistä 15 vuotta täyttäneiltä peritään maksu (A 25 §) 39,60 €

Opiskelija voi käydä myös terveyskeskuksessa lääkärin vastaanotolla (tiimilääkäri). Lääkärillä käynnistä peritään normaalit asiakasmaksut. 
 

Opiskeluterveydenhuollon tehtävät


- opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen
- opiskeluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
- terveyden- ja sairaanhoito, joihin sisältyvät mahdollisten mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus
- seksuaaliterveyttä edistävät palvelut
- suun terveydenhuolto. 

Jos henkilöllä on ammatinvalintaan mahdollisesti vaikuttavia terveydellisiä seikkoja, kannattaa ottaa yhteyttä kotipaikkakunnan terveyskeskukseen ennen opintoihin hakeutumista. 

Lisätietoja opiskeluterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä saa tarvittaessa Kuopion terveydenhoitoyksikön hallinnosta: Kristiina Mäki terveydenhoidon palvelujen päällikkö puh. 044 718 6583.
 

AJANKOHTAISTA

Opiskelija

Haluaisitko muutosta omiin elämäntapoihisi ja terveystottumuksiisi?

Tule mukaan  Verkkopuntariin! Verkkopuntari

Päivystys 24 H


Akuuttivastaanotto (KYSissä)
Ma–to klo 16–22, pe klo 15–22.
Viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 8–22.
Puijonlaaksontie 2. Käynti KYSin pääovesta toiseen kerrokseen, käytävä S2. Pysäköinti pääparkkitalossa (P1).

KYSin päivystys
Kiireellisten potilaiden päivystys toimii ympäri vuorokauden.
Puijonlaaksontie 2. Käynti Kelkkailijantieltä, pysäköinti Sädeparkissa (P4).

Puh. 017 174 500 / päivystysneuvonta
Puh. 017 173 060 / muu ohjaus ja neuvonta
Puh. 017 173 311 / puhelinvaihde

Mihin hakeutua avun tarpeessa milloinkin? Katso ohje (pdf)

Hammassärkypäivystys
Terveyspalvelut -> Suun terveydenhuolto -> Päivystys

Opiskelijan terveyspolku -opas

D -vitamiinivalmisteen käyttöohje

 

Yhteistyökumppaneita


KYSin apuvälinepalvelut