Sairaalat


Kuopion kaupungin sairaaloissa annetaan lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa. Sairaaloissa  on yhteensä noin 167 sairaansijaa. Sairaalat toimivat opetussairaaloina tiiviissä yhteistyössä Kuopion yliopiston, yliopistollisen sairaalan ja ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutusoikeus on sisätautien, geriatrian, neurologian, lastentautien ja yleislääketieteen alalla.

Sairaaloiden toiminta

Vierailuaika on klo 12 - 19. Henkilökunnan kanssa voi sopia tarvittaessa myös muita vierailuaikoja.

Omaiset ovat tervetulleita osallistumaan potilaan hoitoon auttamalla potilasta esimerkiksi ulkoilussa ja ruokailussa.

Omaisten on mahdollista yöpyä ja ruokailla sairaalassa maksua vastaan. 

Sielunhoito
Sairaalapastori on valmiina kulkemaan vierellä silloin, kun sairastuminen mietityttää, pysähdyttää, pelottaa ja myös silloin kun sairaudelle ei löydy sanoja.

Sairaalapastori on tavattavissa Harjulan sairaalassa ma-ke
puh. 040 484 8485. 
Viikonloppuisin päivystävä sairaalapastori, puh. 050 526 3768

Sosiaalityö
Sosiaalityöntekijä toimii osana sairaalan moniammatillista henkilökuntaa.
Sosiaalityöntekijälle kuuluvat Harjulan sairaalan osastot 1, 2, 4, 5, 6 ja 7 sekä Karttulan vuodeosasto.
Sosiaalityöntekijän puh.0447-187370

Kuntoutus
Kuntoutusyksikön terapiapalvelut Kuopion kaupungin sairaaloissa

Yhteystiedot


Harjulan sairaala:
neuvonta /pkl Ilmoittautuminen
puh. (017) 186 841
hallinto 044 71 86 711
Osastojen yhteystiedot


Harjulan sairaalan poliklinikka
Yhteystiedot

Karttulan vuodeosasto
Yhteystiedot

Kotiutusyksikkö
Yhteystiedot

 

Yhteistyökumppaneita


KYSin apuvälinepalvelut