Uutiset Uutiset

Takaisin

1.-3.-luokkalaisille tarjotaan jälleen lähiopetusta riippumatta huoltajien työtehtävistä – hallitukselta silti vahva suositus etäopetukseen

Maanantaista 23.3. alkaen kaikki peruskoulun 1.-3.-luokkalaiset saavat hallituksen uuden linjauksen mukaan tarvittaessa myös lähiopetusta. Aiemmin tällä viikolla lähiopetus rajattiin koskemaan lapsia, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla, mutta nyt tuo rajaus purettiin. Muutoksella lisätään oppilaiden yhdenvertaista oikeutta saada tarvittaessa perusopetuslain mukaista lähiopetusta.

Kouluun ei ole linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeen edelleenkään pakko mennä, vaan myös pienimpiä koululaisia suositellaan vahvasti osallistumaan etäopetukseen, jos mahdollista. Isommille oppilaille (4.-luokkalaisista ylöspäin) opetus järjestetään edelleen etäopetuksena ja poikkeuksellisin opetusjärjestelyin.

Lähiopetuksessa oleville lapsille tarjotaan kouluruoka. Koska ensi maanantaina 23.3. lähiopetukseen ja sen myötä ruokailemaan saattaa tulla ennakoitua suurempi määrä oppilaita hallituksen linjauksen muututtua, kouluruoan sisältö voi vaihdella kouluittain.

Muistutuksena vielä, että koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on edelleen tehtävä kaikki mahdollinen. Suosituksena on välttää lähikontakteja ja pysytellä kotioloissa.

Huoltajia pyydetään viikonlopun aikana vastaamaan Wilman kautta lähetettyyn kyselyyn, osallistuuko lapsi lähiopetukseen maanantaista 23.3. alkaen. Tieto on olennainen lähiopetuksen ja kouluruokailun järjestämiseksi.