Uutiset Uutiset

Takaisin

3.-luokkalaisten huoltajat: A2-kielen valinta on käynnissä

Monipuolinen kielten opiskelu auttaa kommunikoimaan monikulttuurisessa ympäristössä. Kielten opiskelu lisää myös kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä. Lisäksi laaja kielitaito avaa tulevaisuudessa ovia työelämässä. Kielten opiskelusta on hyötyä ja iloa läpi elämän!

4. luokalta alkavana vapaaehtoisena A2-kielenä on Kuopiossa mahdollisuus opiskella saksaa, ranskaa tai venäjää. Saksaa A1-kielenä opiskeleville A2-kieli on englanti.

A2-kieliryhmä voidaan koululle perustaa, mikäli saman kielen valinneita on vähintään 16 oppilasta. A2-englannin ryhmä voidaan perustaa pienemmälläkin oppilasmäärällä.

Vapaaehtoinen A2-kieli lisää oppilaan kokonaistuntimäärää vuosiluokilla 4 – 7 kahdella tunnilla. Vuosiluokilla 8 – 9 A2-kieli kuuluu oppilaan valinnaisaineisiin, mutta mikäli oppilaalla on B2-kieli, A2-kieli lisää oppilaan kokonaistuntimäärää. B2-kieli kuuluu oppilaan valinnaisaineisiin ja siten oppilaan kokonaistuntimäärään. Jos oppilas opiskelee A2-kieltä, hän ei voi valita 7. luokalla alkavaa latinan kieltä.

Vuosiluokilla 7 – 9 eri koulujen A1- ja A2-kielen ryhmät voidaan tarvittaessa yhdistää. A2-kielen tunneilla voi joutua käymään toisessa koulussa, jos opetusta ei voida järjestää omassa koulussa. Mikäli kouluun ei muodostu A2-kielen ryhmää, A2-kielen oppilaat yhdistetään A1-kielen ryhmään.

A2-kielen valinta on pysyvä ja sitä opiskellaan perusopetuksen päättövaiheeseen saakka. A2-kielen opiskelua ei voi ilman painavaa syytä keskeyttää perusopetuksen aikana. Mikäli 6. luokan lopussa todetaan, että vapaaehtoinen A2-kieli on osoittautunut ylivoimaisen vaikeaksi, opintomenestys heikoksi tai opiskelu muutoin raskaaksi, se voidaan keskeyttää.

Valinta tehdään sähköisesti Wilma-sovelluksella huoltajan tunnuksilla 7.2.2021 mennessä.

Hakulomake löytyy selaimen kautta (wilma.kuopio.fi) Wilmaan kirjautuessa (ei mobiilisovelluksessa) -> Menu-valikko (= kolme pistettä) -> Lomakkeet -> Neljänneltä luokalta alkavan A2-kielen valinta.

Mikäli internetiä ei ole käytettävissä, huoltajaa pyydetään ottamaan yhteys oman koulun koulusihteeriin.