Päivähoito ja opetus – Uutiset Päivähoito ja opetus – Uutiset

Takaisin

4. luokalta alkavan A2-kielen valinta käynnissä!

4. luokalta alkavana vapaaehtoisena A2-kielenä on Kuopiossa mahdollisuus opiskella saksaa, ranskaa tai venäjää. Saksaa A1-kielenä opiskeleville A2-kieli on englanti.

Monipuolinen kielten opiskelu auttaa kommunikoimaan monikulttuurisessa ympäristössä. Kielten opiskelu lisää myös kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä. Lisäksi laaja kielitaito avaa tulevaisuudessa ovia työelämässä. Kielten opiskelusta on hyötyä ja iloa läpi elämän!

A2-kie­liryhmä voidaan perustaa, mikäli saman kielen valinneita on vähintään 16 oppilasta. A2-englannin ryhmä voidaan perustaa pienemmälläkin oppilasmäärällä.

Vapaaehtoinen A2-kieli lisää oppilaan tuntimäärää vuosiluokilla 4–9 ja vähentää valinnaisainevalintoja 8. ja 9. luokalla. Jos oppilas opiskelee A2-kieltä, hän ei voi valita 7. luokalla alkavaa latinan kieltä. Myös painotettu opetus vähentää valinnaisuutta.

Vuosiluokilla 7–9 eri koulujen A1- ja A2-kielen ryhmät voidaan tarvittaessa yhdistää. A2-kielen tunneilla voi joutua käymään toisessa koulussa, jos opetusta ei voida järjestää omassa koulussa.  Mikäli kouluun ei muodostu A2-kielen ryh­mää, A2-kielen oppilaat yhdistetään A1-kielen ryhmään.

A2-kielen valinta on pysyvä ja sitä opiskellaan perusopetuksen päättövaiheeseen saakka. A2-kielen opiskelua ei voi ilman painavaa syytä keskeyttää perusopetuksen aikana. Mikäli 6. luokan lopussa todetaan, että vapaaehtoinen A2-kieli on osoittautunut ylivoimaisen vaikeaksi, opintomenestys heikoksi tai opiskelu muutoin raskaaksi, se voidaan keskeyttää.

Valinta tehdään sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta huoltajan tunnuksilla 14.2.2020 mennessä.

Mikäli internetiä ei ole käytettävissä, huoltajaa pyydetään ottamaan yhteys oman koulun koulusihteeriin.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain