Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

70-vuotta täyttäneiden kontaktien välttämiseen ei enää suositusta

Julkaistu 24.6.2020
 
Valtioneuvosto purki ikärajaan perustuvan suosituksen fyysisten kontaktien välttämisestä. Lähikontakteissa on kuitenkin hyvä noudattaa edelleen pidättyvää linjaa ottaen huomioon henkilön kokonaistilanne ja yksilölliset riskitekijät.  
 
Ikääntyneiden on edelleen tärkeää noudattaa yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi. Lähipiiriin on hyvä pitää yhteyttä myös puhelimitse ja verkossa. Tavanomaisia varotoimia eli käsi- ja yskimishygieniaa ja lähikontaktien välttämistä on edelleen syytä noudattaa, vaikka liikkuminen on nyt muutoin vapaampaa. Esimerkiksi hoidettaessa kauppa- ja apteekkiasioita on huolehdittava käsihygieniasta ja pidettävä kahden metrin turvaväli muihin ihmisiin.
 
Kasvotusten tapaamisissa on pidettävä huoli turvavälistä ja ulkona tapaamista on hyvä suosia, kun se on mahdollista. Varattuja lääkäriaikoja ei tule perua ilman syytä, ja hoitoon on hakeuduttava, jos pitkäaikaissairaus vaatii kontrollikäyntejä.

Riskiryhmien luona vierailuissa varotoimia

Kotona asuvien riskiryhmiin kuuluvien luona ei tule vierailla, jos on vähäisiäkään oireita hengitystieinfektiosta. Jos vierailet riskiryhmään kuuluvan luona, on syytä välttää lähikontaktia, kuten kättelyä ja halaamista. Vierailijan on huolehdittava käsihygieniastaan ennen ja jälkeen vierailun.  

Ympärivuorokautisen asumispalveluyksiköiden asukastiloihin pääsy rajataan edelleen pääsääntöisesti omaan henkilökuntaan. Suositus ei koske kuntoutustyöntekijöitä ja henkilökohtaisia avustajia sekä muita asiakkaalle välttämätöntä palvelua antavia. Yksiköiden toiminnassa tuetaan asiakkaiden toimintakykyä eri tavoin.  

Ympärivuorokautisen asumispalveluyksiköiden asukkaille järjestetään mahdollisuus tavata turvallisesti läheisiään esimerkiksi ulkona tai erillisissä tapaamistiloissa. Toimintayksikön johtajalla eli asumisyksikön esimiehellä on kuitenkin myös tartuntatautilakiin perustuva velvollisuus päättää esimerkiksi mahdollisesta vierailukiellosta, jos tilanne niin edellyttää. Kriittisesti sairaille ja saattohoidossa oleville järjestetään mahdollisuus tavata läheisiään turvallisesti.  

Myöskään suositus vierailujen välttämisestä sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon sairaaloissa ei ole enää voimassa. Vierailujen järjestämisessä käytetään kuitenkin myös alueellista harkintaa. Toimintayksikkö vastaa käytännön järjestelyistä, esimerkiksi suojainten käytöstä ja tapaamispaikoista. Myös sairaaloissa kriittisesti sairaille ja saattohoidossa oleville järjestetään mahdollisuus tavata läheisiään turvallisesti.

Huomioita matkoilta palaaville

Omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia suositellaan kaikille Suomeen saapuville, joka tulee huomioida myös vierailuja suunniteltaessa. Karanteenia ei tarvita, jos henkilö saapuu Norjasta, Tanskasta, Islannista, Virosta, Latviasta tai Liettuasta. Ajantasaiset matkustusta koskevat koronaohjeet löytyvät valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset.

 

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain