Uutiset Uutiset

Takaisin

Aika käy vähiin – toimi nyt! Jätevesisääntely astuu voimaan lokakuun lopussa

Omistatko mökin tai asunnon lähellä rantaa? Saatat kuulua niiden 11 000 kiinteistönomistajan joukkoon, joita uusi jätevesisääntely koskee. Aika alkaa loppua, sillä ranta- ja pohjavesialueen kiinteistöillä on enää lokakuun loppuun saakka aikaa saattaa jätevesijärjestelmänsä lain edellyttämälle tasolle.

Uudistettu jätevesiasetus koskee pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä rannasta sijaitsevia, ennen vuotta 2004 rakennettuja haja-asutusalueen mökkejä tai omakotitaloja. Voit tarkistaa oman kiinteistösi sijainnin Suomen ympäristökeskuksen sivuilta ja varmistaa koskeeko asia sinua.

Jätevesijärjestelmien valvonta aloitetaan määräajan päätyttyä pistokokein. Jos viemäriverkon ranta-alueilla sijaitsevan kiinteistön jätevesijärjestelmä ei täytä lain vaatimuksia lokakuun loppuun 2019 mennessä, tulee kiinteistön liittyä viemäriverkostoon.

Mikäli kiinteistöllä ei ole mahdollista tehdä jätevesiremonttia, voi kiinteistönomistaja hakea poikkeamista ympäristösuojeluviranomaiselta. Poikkeamisen käsittely maksaa Kuopiossa 300 euroa. Poikkeus voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi. Lomakkeet poikkeamisen hakemiseen löytyvät kaupungin verkkosivuilta. Hakemusten käsittely aloitetaan marraskuussa.

Lisätietoja:
Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen puh. 044 718 2141


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain