Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Yhdeksäsluokkalaiset treenasivat arjen taitoja Elämän kylä -teemapäivässä

Miten paljon pesuaineisiin kuluu rahaa vuodessa? Mitä muita yllättäviä menoja ja huomioon otettavia asioita aina sähkösopimuksesta nettiyhteyteen voi tulla eteen omilleen muuttaessa? Mitä voisivat olla vuokralaisen kultaiset säännöt? Entä millaisista palikoista rakentuu hyvä arki, ja miten sitä voi tukea omien elämäntapojensa avulla? 

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin Minna Canthin koulun yhdeksäsluokkalaiset pohtivat ja saivat vastauksia Kuopiossa 12.4. järjestetyssä Elämän kylä -teemapäivässä, jonka tavoitteena oli ennaltaehkäistä nuorten asunnottomuutta elämänhallintataitoja ja niihin liittyvää tietoutta parantamalla.  


Elämän kylä -teemapäivässä ysiluokkalaiset kävivät sosionomiopiskelijoiden kanssa läpi omilleen muuttaneen nuoren elämässä mahdollisesti eteen tulevia tilanteita ja sitä, mikä voisi olla kuhunkin niistä avuksi. 
 
Teemapäivän toteutuksesta vastasivat Savonia AMK:n sosionomiopiskelijat, ja yhteistyökumppanina toimi Kuopion kaupungin Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hanke. Hankkeen koordinaattorin, Virpi Kilpeläisen mukaan itsenäistä asumista tukevien arjen taitojen harjoittelemiselle vaikuttaisi olevan Suomessa tarvetta: nuorten asunnottomuus lisääntyi vuonna 2017.

– Asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseen liittyy monia eri elämänhallinnan taitoja. Tällaisten taitojen lisäämisellä voidaankin ehkäistä myös nuorten talousvaikeuksia ja ongelmia sosiaalisissa suhteissa sekä tätä kautta mahdollisesti myös syrjäytymistä, Kilpeläinen pohtii.


Eero Kejosen ja Siiri Nissisen mielestä arjessa tarvittavia taitoja tulisi opettaa nuorille jo ennen omilleen muuttamista. ”Kun valmennetaan etukäteen, voi säästyä monilta virheiltä”, Eero perustelee.

Teemapäivän aikana nuoret kiersivät erilaisia pisteitä, joiden aiheina olivat muun muassa asunnottomuus, asunnottomuuden syyt, raha-asiat, arki ja elämäntavat. Kaikki sisällöt olivat Savonia AMK:n ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijoiden kehittämiä, ja opiskelijat toimivat myös ohjaajina pisteillä.

"Näitä asioita oli hankala lähteä selvittämään yksin"

Elämän kylä -teemapäivään osallistunut yhdeksäsluokkalainen Eero Kejonen kertoo pitävänsä tärkeänä, että asumiseen liittyvistä asioista kerrottaisiin nuorille jo etukäteen ennen omilleen muuttamista.

– Näitä asioita olisi hankala lähteä selvittämään yksin. Kun valmennetaan etukäteen, voi säästyä monilta virheiltä, hän toteaa.

– Pidin myös siitä, että työskentelytapa oli toiminnallinen, eikä asioita vain kerrottu. Myös omia elämäntapoja tuli täällä tarkasteltua, mikä on hyvä, hän vielä kuvailee tunnelmiaan päivän päätteeksi.

Myös Siiri Nissisen mielestä tietoisuutta asumiseen ja arjen taitoihin liittyvistä asioista olisi hyvä lisätä.

– Yhä useampi nuori haluaa muuttaa omilleen. Minulle uutena tuli esimerkiksi se, kuinka omillaan asuessa kuluja voi tulla yllättävistäkin asioista – sellaisista, jotka eivät aivan ensimmäisinä tule mieleen.

Minna Canthin koulussa opettava Anna-Leena Poutanen on nuorten kanssa samoilla linjoilla.

– Nuorille tulvii sirpaleista dataa vähän joka puolelta. Esimerkiksi opiskelua aloittaessa voi olla muutenkin valtavasti selvitettäviä asioita. Siinä viidakossa olisi helpompi toimia ja tehdä hyviä valintoja sekä esimerkiksi hallita rahankäyttöä, kun perusasiat olisivat jo hyvin tiedossa.


Elämän kylä -teemapäivää ryhdyttiin järjestämään Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hankkeen työryhmään kuuluvan kokemusasiantuntijan toiveesta.

Idea nuorille suunnattuun teemapäivään lähtöisin kokemusasiantuntijalta

Virpi Kilpeläinen kertoo, että Elämän kylä -teemapäivää ryhdyttiin järjestämään Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hankkeen työryhmään kuuluvan kokemusasiantuntijan toiveesta.

– Kokemusasiantuntija oli sitä mieltä, että asunnottomuuden ehkäiseminen ja siihen liittyvien elämänhallintataitojen opetteleminen on aloitettava mahdollisimman varhain, Kilpeläinen kertoo.

– Osa yhdeksäsluokkalaisista voi jo tulevana syksynä lähteä opiskelemaan eri paikkakunnille ja muuttaa sen vuoksi omilleen. Olisi tärkeää, että nuorella olisi jo silloin elämänhallintaan ja asumisen taitoihin liittyvää tietoa ja taitoa.

Toimintamalli herättänyt valtakunnallista kiinnostusta

Kuopion Yrityskylässä 12.4. järjestetty Elämän kylä -teemapäivä oli ensimmäinen laatuaan ja eräänlainen pilotti ysiluokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille tulevaisuudessa mahdollisesti laajemmin järjestettävistä teemapäivistä. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hakkeen tavoitteena on, että vastaavia teemapäiviä järjestettäisiin tulevaisuudessa koko Pohjois-Savon alueella. Kilpeläisen mukaan toimintamalli on jo herättänyt valtakunnallistakin kiinnostusta.

– Tämän päivän tarkoituksena oli pilotoida teemapäivä ja tämä toimintatapa välineenä asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseen.

– Hyvältä se vaikuttaa, sillä päivän päätteeksi nuorille tekemämme Kahoot-kyselyn vastauksista ilmenee, että todella suuri osa oppilaista koki saaneensa teemapäivän aikana uutta tietoa ja koki, että saaduista tiedoista voisi olla hyötyä myös tulevaisuudessa, hän iloitsee.