Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Asukkaiden näkemys tärkeää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kehittämisessä

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja osallisuustoiminnan valmistelua varten on avattu asukaskysely, johon voivat osallistua kaikki Pohjois-Savon asukkaat. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa asukkaiden ja asiakkaiden kokemuksia ja toiveita sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden osalta. 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja osallisuustoiminnan valmistelua varten toteutetaan asukaskysely, johon voivat osallistua kaikki Pohjois-Savon asukkaat. Kyselyyn vastaamalla alueen asukkaat pääsevät vaikuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden valmisteluun tulevalla Pohjois-Savon hyvinvointialueella. 

Pohjois-Savon asukkaiden kokemukset ja tarpeet uudistuksen keskiössä

- Tämä kysely on ensimmäinen käden ojennus suoraan asukkaille. Asukkaiden ja asiakkaiden osallisuus on yksi sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen lähtökohta. Hyvinvointialuetta koskevassa laissa asukkaiden ja asiakkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollistamiselle on vahva velvoite. On tärkeää, että lähdemme kokoamaan tietoa asukkaiden kokemuksista nykyisistä palveluista ja niiden sujuvuudesta, kertoo Anne Aholainen, POSOTE20-hankkeen osallisuus- ja järjestökoordinaattori.

Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen kehittämistä on tehty kuumeisesti POSOTE20-hankkeessa tuottaen ratkaisuja palvelujen saatavuuteen, yhteensovittamiseen ja laatuun. Asukkaiden ja asiakkaiden näkemystä tarvitaan, kun uudet toimintamallit siirtyvät kokeilujen myötä maakunnan yhteisiksi toimintatavoiksi. 

Monia tapoja osallistua palvelujen kehittämiseen Pohjois-Savossa

Osallisuus tarkoittaa mahdollisuutta vaikuttaa omiin palveluihin ja tulla kuulluksi omaan elämään vaikuttavissa asioissa. Osallistumalla voi vaikuttaa myös päätöksentekoon sekä palvelujen suunnitteluun.

 - Osallistumisen tapoja ja malleja on paljon Pohjois-Savossa. On tärkeää kartoittaa, mitkä niistä ovat toimivia asukkaille ja asiakkaille. Tulevalla hyvinvointialueella pääsee käyttämään kansanvaltaa tulevissa aluevaaleissa. Vaalien välilläkin on tärkeää koota asukkaiden näkemystä hyvillä osallistamisen tavoilla ja varmistamalla lähidemokratian toimivuus.
 
Pienenä porkkanana kyselyn loppuun saakka tekemiselle on lahjakorttiarvonta päivittäistavarakauppaan. Voittajat voivat valita itselleen sopivimman lahjakortin kohteen. Asukaskysely löytyy POSOTE20-hankkeen sivuilta ja vastausaikaa on lokakuun puoliväliin saakka.

Kyselyn voi täyttää täältä: Webropolilla luotu kysely: Asukaskysely osallisuudesta Pohjois-Savon sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä pelastustoimessa. (webropolsurveys.com)

Lisätietoja kyselystä: Anne Aholainen, osallisuus- ja järjestökoordinaattori, POSOTE20-hanke.

Uutinen löytyy täältä