Tapahtumauutiset Tapahtumauutiset

Takaisin

Asukkaiden näköinen Kuopion Juhlii -kaupunkifestivaali syksyllä 2021 – tule mukaan ja ehdota ohjelmaa

Kuopio Juhlii on yhteisöllinen, monimuotoinen, luova, yllätyk-sellinen kaupunkifestivaali, johon kaikki kuopiolaiset ovat tervetulleita mukaan. Mukana on erilaisia ja eri kokoisia ta-pahtumia pienistä naapuruston pihatapahtumista teatteriin ja konsertteihin. Festivaali tekee Kuopiosta yhden suuren kohtaamispaikan. Kuopio Juhlii levittäytyy eri puolille kaupunkia kuukauden ajan elo-syyskuussa 2021.

Kuopio Juhlii -kaupunkifestivaalia tuottaa Kuopion kaupungin Hyvinvoinnin palvelualueen kansalaistoiminnan palvelut. Kuopio Juhlii -ohjelma täydentyy kevään ja kesän aikana Kuopion Seinälle osoitteeseen www.kuopionseina.fi. Festivaali toimii kokeilualustana tulevan Kuopion 250 vuotta juhlavuo-den tapahtumakokonaisuudelle. Nyt tehdään kokeiluja, pieniä ja isoja, jotta vuonna 2025 Kuopio Juhlii yhä enemmän!

Kuopio Juhlii -kaupunkifestivaalin toteutuksessa asukkaat ovat keskiössä ja siksi asukkaat halutaan kutsua entistäkin vahvemmin mukaan tapahtuman toteutuk-seen. Tuotantotukea on uudistettu tukemaan festivaalin toteutukseen osallistumista. Taustalla on vuonna 2016 alkanut Anya Productionsin kanssa yhteistyössä toteutettu kehitys-työ, minkä aikana Kuopio Juhlii -kaupunkitapahtumaa on suunniteltu ja toteutettu käyttäjälähtöisesti asukkaiden kanssa, erityisesti maaseutualueilla. Tuloksena on syntynyt toimintamalleja ja työkaluja, jotka ovat niin digitaalisia alus-toja kuin tuottamisen yhteisöllisiä sparrauspajoja.  

Kuopion kaupunki tukee Kuopio Juhlii -tapahtumia. Tuotantotukea voivat hakea yksittäiset henkilöt, työryhmät, itsenäiset tuottajat, taiteilijat sekä yhdistykset. Tuotantotukea myönnetään Kuopio Juhlii -tapahtuman ajanjakson aikana Kuopiossa järjestettävien kaikille avoimien yhteisöllisten, esteettömien, paikallista kulttuuritarjontaa täydentävien ja päihteettömien tapahtumien järjestelyistä aiheutuviin kuluihin. Tukea on haettava hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Tukihakemuksen voi lähettää milloin vain ja ne käsitellään saapumisjärjestykses-sä. Lisätietoja tuotantotuesta saa Kuopion kaupungin verkko-sivuilta www.kuopio.fi/fi/kuopio-juhlii.

Tule mukaan ja ehdota ohjelmaa lomakkeella, joka löytyy Kuopion seinältä www.kuopionseina.fi. Vallitseva koronatilanne ja siihen liittyvä ohjeistus tulee huomioida ohjelmaa suunniteltaessa.

Voit myös pyytää apua tapahtuman tuottaja Nina Venäläiseltä nina.venalainen@kuopio.fi