Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Attendo Muurutvirran hoitokodin vanhusten hoito keskeytetään - korvaavat hoitopaikat muista yksiköistä

Attendo on päättänyt itse keskeyttää Muurutvirran hoitokodin vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen 23.7.2021, sen jälkeen, kun Itä-Suomen aluehallintovirasto ja Kuopion kaupunki joutuivat puuttumaan hoitokodin toimintaan. Hoitokotiin ei ole saatu rekrytoitua tarpeeksi työntekijöitä, jolloin toiminnan keskeyttäminen oli ainoa vaihtoehto. Hoitokodin luvan mukaisesta hoitajamäärästä olisi puuttunut jatkossa lähes kolmannes. Kaikkiin hoitokodin asiakkaisiin on oltu yhteydessä ja omaisia on tiedotettu tilanteesta.

Attendo Muurutvirta on tarjonnut ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluita vanhuksille ja kehitysvammaisille. Hoitokodissa on 26 paikkaa vanhuksille ja 10 kehitysvammaisille.

Kehitysvammaisten turvallista hoitoa pystytään jatkamaan entiseen tapaan Muurutvirralla, myös tukityö säilyy hoitokodissa heidän osaltaan. Kuopion kaupunki on aloittanut vanhusten siirron Muurutvirralta muihin yksiköihin. Perjantaihin 23.7. mennessä korvaava hoitopaikka on järjestetty kaikille hoitokodin vanhuksille.

”Kuopion kaupungilla on olemassa toimintasuunnitelma tällaisia tilanteita varten, jossa palveluntuottajalta hankittu palvelu ei täytä laatuvaatimuksia ja vakavan puutteen vuoksi toiminta joudutaan keskeyttämään. Sen mukaisesti nyt toimitaan ja asiakkaat pystytään siirtämään vapautuville ympärivuorokautisille paikoille ja kaupungin omiin palveluihin”, kertoo valvontatarkastaja Kauko Pursiainen Kuopion kaupungilta.