Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Avoimille viheralueille laaditaan viherpalveluohjelma – kerro mielipiteesi ohjelmatyön tueksi

Kuopion kaupunki on aloittamassa avoimia viheralueita koskevan viherpalveluohjelman laatimista. Viherpalveluohjelman tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva Kuopion avoimista viheralueista sekä määritellä tulevaisuuden tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Ohjelmatyön tueksi järjestetään asukaskysely, jonka avulla halutaan saada tietoa merkityksellisistä avoimista viheralueista sekä kehitysehdotuksia tulevaisuuden toimintaa varten. Lisäksi tavoitteena on selvittää, missä on ennen sijainnut kuopiolaisten mielestä ikimuistoisia niittyjä, ketoja, laidunmaita ja muita avoimia viheralueita. Kysely on avoinna 29.11.-31.12.2021 välisenä aikana ja siihen toivotaan runsaasti palautetta asukkailta.  

Avoimet viheralueet ovat tärkeä osa kaupungin viheralueverkostoa ja niillä on merkitystä mm. luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä, kulttuurimaisemien ylläpidossa sekä sade- ja hulevesien hallinnassa. Ne voivat myös olla kuntalaisille tärkeitä virkistysalueita, joilla on vaikutusta myös asukkaiden henkiseen hyvinvointiin.

Avoimien alueiden viherpalveluohjelma tukee Kuopion kaupungin strategisia tavoitteita kuten mm. monimuotoista ja moniarvoista kaupunkikulttuuria, hyvinvointia ja terveyttä lisäävää innostavaa ympäristöä sekä resurssiviisautta. Kuopion kaupungin strategiassa on määritetty visioksi olla hyvän elämän pääkaupunki vuonna 2030.

Vastaa kyselyyn.
Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Lämmin kiitos vastauksistasi!

Lue lisää avoimista viheralueista sivuiltamme.