Uutiset Uutiset

Takaisin

C21-verkoston hallitusohjelmatavoitteet

Seuraavalta hallitukselta odotetaan kumppanuuteen perustuvaa kaupunkipolitiikkaa

Suomen 21 suurinta kaupunkia ovat laatineet yhteiset hallitusohjelmatavoitteet. Tavoitteiden lähtökohtana on näkemys siitä, että tulevaisuuden kaupunkipolitiikka pohjautuu valtion ja suurten kaupunkien väliseen sopimukselliseen kumppanuuteen.

Kansallisen kaupunkipolitiikan perustana tulee olla kaupunkien laaja itsehallinto, yleinen ja jakamaton toimivalta sekä riittävät taloudelliset resurssit. Seuraavan hallituksen keskeisenä tehtävänä on luoda puitteet modernille kaupunkipolitiikalle.

Edellytykset kestävälle kasvulle luotava kaupunkipolitiikalla

Kaupungit ovat tehneet ensimmäistä kertaa yhteistä valmistelutyötä hallitusohjelmavaikuttamista varten. Tavoitteet kuvastavat, että suurimmilla kaupungeilla on vahva yhteinen näkemys ja tahtotila siitä, millaista kaupunkipolitiikkaa seuraavalla hallituskaudella tulisi toteuttaa.

- Valtakunnallisella kaupunkipolitiikalla on luotava edellytykset suurten kaupunkien kestävälle kasvulle ja kilpailukyvylle, ja tätä kautta vahvistettava maan eri alueiden tulevaisuuden näkymiä. Kuopion menestys valtakunnallisena kasvukeskuksena heijastuu Pohjois-Savon ja Itä-Suomen lisäksi koko Suomeen. Valtion ja kaupunkien kumppanuus on avainasemassa tartuttaessa käsillä oleviin haasteisiin, sanoo kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen. Esimerkkinä Pirhonen nostaa esille saavutettavuuteen liittyvät liikennehankkeet ja erittäin ajankohtaisen osaavan työvoiman saatavuuden.

C21-verkoston hallitusohjelmatavoitteissa painotetaan toimenpiteitä kaupunkien kestävän kasvun haasteisiin vastaamiseksi. Niissä korostetaan myös toimia kaupunkien kansallisen ja globaalin saavutettavuuden vahvistamiseksi sekä kaupunkien ja valtion kumppanuutta muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävän kehityksen edistämisessä.

Kaupungistumisen myötä kaupunkien merkitys hyvinvoinnin ja toimivan arjen sekä palveluiden rakentamisessa korostuu entisestään.

- Kuopiossa urbaani kaupunki ja maaseutu kohtaavat ja luovat vahvan perustan hyvinvoivalle kaupunkiyhteisölle, Pirhonen toteaa.

- Laajassa, kasvavassa kaupungissa ihmisten elämäntilanteet, tarpeet ja toiveet vaihtelevat suuresti. Haasteisiin vastaamiseksi kaupungilla tulee olla ennakoitava ja riittävä taloudellinen liikkumavara, Pirhonen lisää.

C21-kaupunkien verkostoon kuuluvat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Kouvola, Pori, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Vaasa, Rovaniemi, Seinäjoki, Mikkeli, Kotka, Salo ja Porvoo. Kaupunkien muodostama pysyvä verkosto vahvistaa kaupunkipoliittista keskustelua ja kaupunkien yhteistä edunvalvontaa.

C21 kaupunkien hallitusohjelmatavoitteet 2019 (pdf)


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain