Yritysuutiset Yritysuutiset

Takaisin

Duunivalmennus ja työnhakusovellus uusina välineinä nuorisotyöttömyyttä vastaan

Kuopion kaupunki on yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa kehittänyt kaksi konkreettista mallia nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Kevään aikana innovaatioalusta Demolan avulla kehitettyjä malleja ryhdytään nyt työstämään käytännön työkaluiksi.

Hankkeeseen osallistuneet opiskelijat ja innovaattorit keksivät lukuisia metodeja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Karsinnan jälkeen he päätyivät valitsemaan kaksi hedelmällisintä mallia jatkokehitettäviksi konkreettisiksi työkaluiksi; Työnantajia ja –tekijöitä yhdistävän työnhakusovelluksen ja opiskelujen viimeisenä vuonna toteutettavan duunivalmennuksen.

Työnhakusovelluksen tarkoitus on tarjota pelillistetty, matalan kynnyksen tapa, jolla työnantajat ja –hakijat voivat kohdata. Työnhakijat voivat täyttää sovellukseen perustiedot, kuten työpaikan toivotun sijainnin, oman osaamisen, pitävätkö he asiakaspalvelusta ja niin edelleen. Sovellus tarjoaa työnantajia, joilla on näitä kriteerejä vastaavia rekrytointitarpeita ja he voivat pitää yhteyttä sovelluksen avulla. Sovelluksella vältetään sähköisten kaavakkeiden täyttäminen monelle työnantajalle.

Toinen jatkokehitettävä malli koskee duunivalmennusta. Duunivalmennuksen ideana on sujuvoittaa siirtymää opiskeluista työelämää käymällä työelämän tilanteita läpi konkreettisten harjoitusten kautta. Harjoituksessa on mukana yhteistyöyritysten tarjoamaa henkilöstöä sekä työelämään vastikään siirtynyt henkilö, johon nuoret voivat samaistua. Yhdessä he näyttävät tai simuloivat erilaisia tilanteita vaikkapa asiakaspalvelusta. Tarkoituksena on kehittää opiskelija työelämätaitoja ja rakentaa luottamusta hänen omaan osaamiseensa.

”Meidän kohderyhmänämme on työkykyinen ja motivoitunut nuori, jonka itsetuntoa tahdomme kohentaa ja vahvistaa hänen työelämävalmiuksiaan” sanoo projektin projektipäällikkönä toiminut opiskelija Jani Järvinen. ”Kyse on työttömyyttä ennaltaehkäisevistä palveluista, jotka helpottavat siirtymää opiskeluista työelämään. Poikkeuksellista ideoimassamme duunivalmennuksessa on ujuttaa valmennus osaksi opintoja, oppilaitosten arkeen.”

Seuraavat vaiheet hankkeessa on rahoituksen varmistaminen käytännön sovelluksille ja niiden jalkauttaminen oppilaitoksiin.

Lue lisää projektin startista: https://www.kuopio.fi/-/kuopion-kaupunki-ratkoo-nuorisotyottomyytta-yhdessa-opiskelijoiden-kanssa


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain