Uutiset Uutiset

Takaisin

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään 5.-11.11.2018​

Tällä viikolla vietetään ehkäisevän päihdetyön viikkoa, ja valtakunnallisesti viikon teema on tänä vuonna nuoret ja nuuska.

Nuuskan suosio nuorten keskuudessa on kasvanut: 8.-9. luokkalaisista nuorista 4,5 % ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista 10,3 % nuuskaa päivittäin (THL, Kouluterveyskysely 2017).

Kuopiossa halutaan kiinnittää huomiota myös työikäisten alkoholin käyttöön. Alkoholiin suhtaudutaan Suomessa edelleen hyvin suvaitsevasti, vaikka tosiasia on, että alkoholin suurkuluttajia on jo noin 300 000–500 000. Arviolta noin 20 % työikäisistä miehistä on alkoholin suurkuluttajia, ja suurkuluttajista noin kolmannes alkoholiriippuvaisia.

Alkoholiin suhtaudutaan Suomessa huumorilla tai jokaisen omana asiana. Silti lähipiiri ja erityisesti lapset kärsivät usein vanhempiensa alkoholin käytön vuoksi. Terveysongelmien ja sosiaalisten haittojen lisäksi suuri osa haitasta onkin välillistä, kohdistuen lähiympäristöön, läheisiin, liikenneturvallisuuteen, työnantajiin ja veronmaksajiin.

Suomalaisten alkoholinkulutus on lähes yhtämittaisesti kasvanut kieltolain kumoamisesta lähtien. Huippu saavutettiin vuosina 2006–2008, jonka jälkeen kulutus on hieman laskenut. Tulevaisuuteen luo toivoa se, että nuorten alkoholinkäyttö näyttää viime vuosina vähentyneen.

Päihteidenkäytön puheeksiotto voi tuntua joskus haasteelliselle ja jännittävällekin tilanteelle niin työpaikalla kuin vapaa-ajallakin. Avuksi ja tueksi puheeksiottoon on olemassa monia työvälineitä ja toimintamalleja, katso lisää: www.ept-verkosto.fi/ammattilaisille-puheeksioton-tarjotin


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain