Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Ennakkovalmennusta ikäihmisten perhehoitajille Pohjois-Savossa

Ikäihmisten perhehoito on ympäri- tai osavuorokautista hoivaa ja huolenpitoa perhehoitajan tai ikäihmisen omassa kodissa. Savon ammattiopisto järjestää perhehoitovalmennusta elo-syyskuussa 2021. Valmennus antaa valmiudet toimia pitkäaikaisena, lyhytaikaisena tai kiertävänä perhehoitajana.

Ikäihmisten perhehoitajien ennakkovalmennuksen kohderyhmänä ovat kaikki, jotka hyötyvät perhehoitajuuden tuomasta työllistymisvaihtoehdosta. Perhehoitajalta edellytetään ennakkovalmennuksen käymistä ja soveltuvuutta tehtävään. Ennakkovalmennuksen tarkoitus on antaa tietoa ja mahdollisuus perehtyä ikäihmisten perhehoitajan tehtävään.

 

Perhehoidon valmennus on prosessinomaista monimuoto-opiskelua. Se sisältää viisi lähiviikonloppua, valmennuskansion mukaisia itsenäisiä tehtäviä ja tutustumisen/työharjoittelun perhehoitoon valmennuksen aikana.

 

Sisältö noudattaa Perhehoitoliiton laatimaa valmennusrunkoa syvennetysti. Valmennuksen päätavoite on selvittää omat valmiudet perhehoitajan tehtävään.

 

Lue lisää valmennuksesta liitteenä olevasta Pohjois-Savossa etsitään ikäihmisten perhehoitajia – tule ennakkovalmennukseen -esitteestä.