Uutiset Uutiset

Takaisin

Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022

Ensimmäiset aluevaalit järjestetään sunnuntaina 23.1.2022, ennakkoäänestys on 12.-18.1.2022. Vaalipiirinä on hyvinvointialue ja vaaleissa valitaan jäsenet ja varajäsenet hyvinvointialueiden aluevaltuustoihin. Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuustoon valitaan 69 valtuutettua toimikaudeksi 1.3.2022 - 31.5.2025.

Hyvinvointialueet muodostuvat pääosin nykyisen maakuntajaon pohjalta. Hyvinvointialueilla on itsehallinto ja ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto. Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä vuodesta 2023 alkaen.

Aluevaaleissa ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle. Äänestäjät äänestävät oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. Tiedot aluevaalien ehdokkaista on julkaistu vaalien tieto- ja tulospalvelussa.  Pohjois-Savon hyvinvointialue, ehdokkaat (vaalit.fi)

ALVA-äänestysauto kiertää maaseudulla aluevaalien ennakkoäänestyksen aikana

Ennakkoäänestys alkaa 12. tammikuuta ja jatkuu 18.1 saakka.

Kuopiossa on mahdollista äänestää yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lisäksi liikkuvassa äänestysautossa, joka liikennöi ennalta sovitun aikataulun mukaisesti Kuopion maaseutualueilla. Ennakkoäänestyksen ajan (12.-18.1.2022) ALVA-äänestysauto tuo äänestysmahdollisuuden niille maaseudulla asuville kuntalaille, joiden on hankala päästä muutoin mukaan vaikuttamaan äänestämällä.

Äänestysbussi on varustettu normaalilla ennakkoäänestykseen tarvittavalla varustuksella eli mukana kulkee vaalivirkailijat, tarvittavat laitteet sekä äänestyssalaisuuden turvaava äänestyskoppi. Äänestäjän tulee ottaa mukaan henkilöllisyyden tunnistamiseksi tarvittava henkilökortti, ajokortti tai muu vastaava todistus.

Koronavirustilanteen vaikutus aluevaaleihin

Aluevaalit toimitetaan epidemiatilanteen edellyttämillä järjestelyillä. Oikeusministeriö ja THL ovat laatineet yhteistyössä ohjeita kunnille vaalien terveysturvallisesta järjestämisestä korona-aikana. Tarvittaessa paikalliset terveysviranomaiset voivat antaa tiukempia ohjeita, jolloin niitä noudatetaan oikeusministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) ohjeiden sijaan.

THL:n arvioiden mukaan äänestäminen on vähäisen riskin toimintaa. Vaalivirkailijat pitävät huolta turvallisuudesta äänestyspaikalla ja neuvovat ohjeiden noudattamisessa, kuten riittävän etäisyyden pitämisessä muihin ihmisiin. Tartuntariskiä minimoi myös se, että varsinainen äänestystilanne on lyhyt.

Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa tulla sisään äänestyspaikkaan. Karanteenissa tai eristyksessä olevan äänestäminen on mahdollista ennakkoäänestysaikana kotiäänestyksessä tietyin edellytyksin ja erityisiä turvajärjestelyjä noudattaen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 16 mennessä keskusvaalilautakunnalle.

Ilmoitukset voidaan tehdä lomakkeilla, joita on saatavina kaupunginkansliasta os. Tulliportinkatu 31. Puhelimitse tehtäviä ilmoituksia otetaan vastaan virka-aikana numerossa 044 7182 180.

Tietoa aluevaaleista, mm. ennakkoäänestyspaikat, äänestysbussien aikataulut ja reitit sekä vaalipäivän 23.1. äänestyspaikat löytyvät verkkosivuilta www.kuopio.fi/aluevaalit