Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Epäpuhdas puunpoltto voi heikentää huomattavasti lähialueen ilmanlaatua – katso vinkit tulisijan lämmitykseen

Yksittäiset kotitaloudet voivat heikentää oman lähialueensa ilmanlaatua polttamalla puuta epäpuhtaasti eli tehottomasti, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta tutkimuksesta.

THL selvitti ilman epäpuhtauksien ajallista ja alueellista vaihtelua puun pienpolttoa suosivalla pientalovaltaisella asuinalueella Kuopiossa talvikaudella 2020–2021. Mittaukset toteutettiin työnnettävän mittausvaunun avulla, eri viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina.

Mittasimme hyvinkin suuria ilmansaastepitoisuuksia, jotka olivat yleensä lyhytaikaisia. Kuitenkin vähätuulisina pakkasiltoina pitoisuus pysyi suurena koko illan ajan. Näissä tilanteissa jopa yksittäisten talojen päästöt huononsivat oleellisesti lähialueen ilmanlaatua, kertoo THL:n erikoistutkija Tarja Yli-Tuomi.

Vaikka tutkimuksen tulokset koskevat talvikautta, puunpoltto aiheuttaa päästöjä ja terveyshaittoja myös muina vuodenaikoina erityisesti tiheästi asutuilla seuduilla ja tyynellä säällä.

Pienhiukkasia lähes yhtä paljon kuin vilkkaasti liikennöidyllä tiellä Helsingissä

Tutkimuksen mukaan ulkoilu rauhallisella pientaloalueella voi johtaa jopa yhtä suureen ilmansaastealtistumiseen kuin kävely vilkkaasti liikennöidyn kadun varrella.

Mittasimme, että palamisprosesseissa ilmaan vapautuvan mustan hiilen pitoisuus oli tutkimusalueella lauantai-iltana jopa 5 mikrogrammaa kuutiometrissä ilmaa. Se on paljon, kun tiedetään, että vuonna 2020 Helsingissä Mannerheimintien ilmanlaatuaseman suurin mustan hiilen tuntipitoisuus oli 7 mikrogrammaa kuutiometrissä ilmaa, Yli-Tuomi sanoo.

Kuopion kaupungin ympäristötarkastaja Mikko Sokuran mukaan vuonna 2021 puun pienpolton vaikutus näkyi melko selvästi Kuopion ja Siilinjärven pientaloalueilla sijaitsevilla ilmanlaadun mittausasemilla.

Puun pienpoltto kohotti nimenomaan terveydelle haitallisten pienhiukkasten pitoisuuksia, hän toteaa.

Jotta puuta polttaessa ilmaan vapautuisi mahdollisimman vähän terveydelle ja ilmastolle haitallisia yhdisteitä, puuta tulisi polttaa mahdollisimman puhtaasti etenkin tiheästi rakennetuilla asuinalueilla.

Haittojen minimoimiseksi erityistä huomiota kannattaa kiinnittää omiin polttotapoihin puukiuasta lämmittäessä, sillä juuri kiukaiden päästöt kasvavat helposti suuriksi. Varaaviin takkoihin verrattuna kiukaissa tarvitaan suuri hetkellinen polttoteho. Kiukaiden rakenne on kuitenkin melko yksinkertainen ja alhaisen hyötysuhteen takia polttopuuta kuluu paljon saatavaan hyötyyn verrattuna. Puhtaamman polttotavan opetteleminen kannattaa myös taloudellisesti, sillä päästöt ovat hukattua energiaa, Yli-Tuomi kertoo.

Näin voit vähentää puunpolton haitallisia hiukkasia, myös juhannuksena mökillä

Vaikka tässä tutkimuksessa mittaukset tehtiin talvella, vinkit puhtaampaan puun polttoon kannattaa hyödyntää myös juhannussaunan lämmityksessä.

Näin voit polttaa puuta puhtaammin:

 • tuo puut sisään 1–2 vuorokautta etukäteen
 • poista tuhkat ja avaa pelti
 • tarkista, että hormi vetää, tarvittaessa lämmitä hormi nuohousluukun kautta esimerkiksi lämpöpuhaltimen tai hiustenkuivaajan avulla tai polttamalla pieni määrä sanomalehteä
 • huolehdi, että huoneeseen tulee tarpeeksi korvausilmaa
 • polta vain kuivaa ja puhdasta puuta - ei roskia, ei käsiteltyä puuta
 • käytä ensimmäiseen pesälliseen pieniä puita, halkaisija noin 5 cm, lado puut ilmavasti
 • jätä vähintään 1/3 tulipesän korkeudesta tyhjäksi
 • sytytä päältä, ellei tulisijavalmistaja toisin ohjeista
 • säädä palamisilma riittäväksi, vältä kitupolttoa
 • lisää puita vasta, kun entiset ovat palaneet lähes hiillokselle
 • lisää vain isoja halkoja, ympärysmitaltaan noin 30 cm, lado ne tiiviisti
 • vältä turhaa tulen kohentamista
 • sulje hormipelti vasta, kun tulipesässä ei ole enää hehkuvia kekäleitä
 • käytä tulisijaasi valmistajan ohjeiden mukaan.

Päästöjen muodostumista ja siten altistumista puunsavulle voi vähentää myös käyttämällä korkealla hyötysuhteella toimivaa takkaa tai uunia sekä nuohoamalla tulisijan säännöllisti. Lisäksi tehokkaalla tuloilman suodatuksella voi vähentää puun poltosta syntyvien savujen pääsyä ulkoa sisätiloihin.

Millaisia terveyshaittoja hiukkaset voivat aiheuttaa?

Puunpoltosta syntyvät hiukkasten korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa oireita jo lyhytaikaisessa altistumisessa. Yleisimpiä haittoja ovat ärsytysoireet ja lievät hengityselinoireet, kuten kurkun ja silmien kutina, nuha ja yskä.

Pitkäaikainen, useita vuosia tai vuosikymmeniä, kestävä altistumien kasvattaa riskiä sairastua kroonisiin sydän- ja hengitystiesairauksiin. Lisäksi korkeat päivittäiset pitoisuustasot on yhdistetty väestötason tutkimuksissa hengityselin- ja sydänsairauksiin liittyviin kuolemiin.

Lue tutkimuksesta lisää: Yli-Tuomi T, Taimisto P & Siponen T. Puun pienpolton savuille altistuminen ja hiukkaspitoisuuden alueellinen vaihtelu asuinalueella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 33/2022.

Aiheesta lisää myös seuraavilla sivuilla:

Puunpoltto (THL)
Tulisijan valinta- ja käyttöopas (RIL ry).
Nuohoojan niksit tulisijan käyttöön (video).  
Kiukaiden päästöt ja niiden vähentäminen. Loppuraportti (Itä-Suomen yliopisto) (pdf).

Lisätietoja:

Tarja Yli-Tuomi
erikoistutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
029 524 6302, tarja.yli-tuomi(at)thl.fi

Mikko Sokura
ympäristötarkastaja
Kuopion kaupunki
044 718 2147, mikko.sokura(at)kuopio.fi

THL:n tiedote 22.6.2022