Uutiset Uutiset

Takaisin

Eristyskäytännöt muuttuvat Kuopiossa 26.1. alkaen – sairasta hengitystieinfektio kotona

Kuopiossa luovutaan virallisista eristyspäätöksistä. Jatkossa tartunnan saaneiden tulee eristäytyä omaehtoisesti ja ilmoittaa altistumisesta henkilöille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa.

Tärkein ohje sairastuneelle on: vältä kontakteja! Jää kotiin ja vältä kontakteja muihin, kunnes oireet ovat lievittyneet. Vältä kontakteja oman talouden ulkopuolisiin henkilöihin vähintään viiden vuorokauden ajan.

Jos olet sairastunut, mutta yleisvointisi on hyvä, sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon tai hakeutua koronavirustestiin. Voit halutessasi tehdä koronakotitestin.

Terveydenhuollon viranomaisten testaaminen on kohdennettu vakavasti sairaisiin potilaisiin, vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluviin, sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviin sekä pitkäaikaishoitolaitoksissa asuviin.

Tarkemmat toimintaohjeet positiivisen koronatestituloksen saaneelle: www.kuopio.fi/tietoa-koronaviruksesta > Altistuminen tai positiivinen testitulos

Tartuntatautiviranomaisen asettama eristys menettänyt vaikuttavuutensa

Koska omikronmuunnos tartuttaa merkittävästi jo ennen oireiden alkua ja näytteenotossa on viiveitä, suurin osa jatkotartunnoista on jo tapahtunut testituloksen tullessa tartuntatautiviranomaisen tietoon. Henkilön eristykseen asettamisella ei ole tällöin epidemiologista perustetta. Jälkikäteen tehdyillä eristyspäätöksillä ei voida ehkäistä tartuntojen leviämistä.

Lieväoireisille suositellaan kotona pysymistä ja kotitestejä, jolloin todetut tartunnat eivät tule lainkaan tartuntatautiviranomaisten tietoon.

Normaalit sairauspoissaolokäytännöt käyttöön


Tartuntatautilain edellyttämää epidemiologista perustetta laajamittaisille eristyspäätöksille ei enää ole.

Ansionmenetykset tulee korvata ensisijaisesti muilla tavoin kuin tartuntatautilääkärin hallinnollisella päätöksellä. Korvaavia käytäntöjä voivat olla esimerkiksi normaalit sairauspäivärahakäytännöt tai työntekijän laajennettu oikeus olla poissa omalla ilmoituksella. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee parhaillaan selvitystä tähän liittyen.