Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Etäyleisötilaisuus Kuopion kansallisen kaupunkipuiston hoidon ja käytön tavoitteista ja suunnitelmista 26.10.

Kuopion kansallisen kaupunkipuiston hoidon, käytön ja kehittämisen visio, tavoitteet ja toimenpiteet on koottu yhdessä sidosryhmien kanssa vuoden 2021 aikana. Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos esitellään kaikille avoimessa etäyleisötilaisuudessa tiistaina 26.10.2021 klo 18-20. Tilaisuudessa on mahdollista kommentoida suunnitelmaa ja esittää kysymyksiä suunnitelman valmistelijoille. Tervetuloa mukaan!

Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos asetetaan myös nähtäville kaupungin verkkosivuille 27.10.-10.11.2021 väliseksi ajaksi. Nähtävilläolon aikana suunnitelmaluonnoksesta on mahdollista antaa palautetta. Palautetta hyödynnetään suunnitelman viimeistelyssä.

Suunnitelmaan voi tutustua 27.10. alkaen osoitteessa: www.kuopio.fi/kansallisen-kaupunkipuiston-hoito-ja-kayttosuunnitelma

Tilaisuuteen osallistuminen

Yleisötilaisuus toteutetaan etäyhteyksin Microsoft Teams -kokousalustalla. Tilaisuuteen on mahdollista liittyä verkkoselaimella eli tilaisuuteen osallistuminen ei edellytä käyttäjätunnuksia, kirjautumista tai sovelluksen lataamista. Tilaisuuteen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta etäyhteyksillä toteutetuista tilaisuuksista. Suunnitelman kommentointi on helppoa ja se ohjeistetaan tilaisuudessa.

Tilaisuuteen pääset liittymään tästä linkistä.

Mistä hoito- ja käyttösuunnitelmassa on kyse?

Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on ohjata kansallisen kaupunkipuiston alueella tapahtuva hoito ja kehittäminen alueen erityisarvot huomioiden yhdessä osallisten kanssa. Sen avulla on tarkoitus edistää alueen vetovoimaisuutta hyödyntäen sen olemassa olevia vahvuuksia. Suunnitelma toimii myös keskeisenä lähtökohtana alueen matkailun ja virkistyskäytön edistämiselle.

Suunnitelman laatiminen on käynnistetty keväällä 2021 vuorovaikutuksessa asukkaiden, päättäjien, elinkeinoelämän ja yhdistysten osallisten kanssa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Hoito- ja käyttösuunnitelman laatii Kuopion kaupungin ohjauksessa ja toimeksiannosta Ramboll Finland Oy.

Kuopion kansallisesta kaupunkipuistosta lisää sivuillamme.