Uutiset Uutiset

Takaisin

Haettavana vuokrattava liiketontti Saaristokaupungista

Kuopion kaupungilla on haettavana liiketontti Saaristokaupungista osoitteessa Kanavaharjunkatu 2, 70840 Kuopio. Tontti on asemakaavassa osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi.

Kuopion kaupunki hakee tontille vuokralaiseksi rakentajaa tai toimijaa, joka kehittää alueen palveluita ja toimintaa suunnitelmallisesti. Tavoitteena on, että tontille rakennettaisiin Saaristokaupungin asukkaille monipuolisia palveluita mahdollistavia tiloja. Erityisesti toivotaan kahvila-ravintolan ja muiden paikalliseen kysyntään perustuvien liiketoimintojen sijoittumista tontille.

Hakemukseen tulee liittää suunnitelma tontin tulevasta käytöstä. Suunnitelmassa tulee olla ulkonäöltään, teknisiltä ratkaisuiltaan ja liikennejärjestelyiltään (huolto- ja asiakasliikenne) ympäristöön ja kaupunkikuvaan soveltuvaa tasokasta rakentamista. Toteutettavaksi valitaan yrityssisällöltään ja laadultaan paras hakemus.

Tavoitteena on saada tontti rakennetuksi vuoden 2020 kuluessa.

Lisätietoja:
Yritysasiamies Unto Juutinen, 0447182084
Yritysasiamies Mika Raatikainen, 0447182048
https://www.kuopio.fi/yritystontit1


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain