Uutiset Uutiset

Takaisin

Häiriötiedote: Katkos sähkönjakelussa voi aiheuttaa häiriöitä vesijohtoverkostoon Neulamäessä

Sähkönjakelun katkos Neulamäessä aiheuttaa vesijohtoverkoston paineen alenemaa ja voi aiheuttaa vedenjakeluhäiriöitä Neulamäen vesijohtoverkossa 17.7.2019 klo 09.00–10.00 välisenä aikana karttaan merkityllä alueella.

Mahdollisista laatuhäiriöistä voi ilmoittaa Itkonniemen vesilaitoksen käyttöpäivystäjälle, 017 185 362.

Jos vesi ei ole värjääntynyttä, sitä voi käyttää normaalisti. Jos vesi on värjääntynyttä, sitä ei suositella käytettävän juoma- tai talousvetenä ja myös pyykinpesua on syytä välttää.

Tiedote on luettavissa myös Kuopion Veden verkkosivuilla www.kuopionvesi.fi.

Kuopion Vesi pahoittelee häiriöitä.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain