Uutiset Uutiset

Takaisin

Häiriötiedote: vedenlaatuhäiriöt mahdollisia keskustan ja Männistön alueilla

Mahdollisesti ukkosen aiheuttamat lyhyet sähkökatkot ovat aiheuttaneet häiriöitä Kuopion Veden pumppaamoille. Pumppujen lyhytaikainen pysähtyminen on aiheuttanut häiriöitä vesijohtoverkostolle, joka on ilmentynyt veden värjääntymisenä. Olemme saaneet häiriöilmoituksia keskustan ja Männistön alueilta. Kuopion Vesi seuraa tilannetta ja huuhtelee tarvittaessa verkostoa.

Jos vesi on värjääntynyttä, sitä ei suositella käytettävän juoma- tai talousvetenä ja myös pyykinpesua on syytä välttää. Jos vesi ei ole värjääntynyttä, sitä voi käyttää normaalisti.

Yhteistyötahoille ja joukkoviestimille tietoja asiasta antaa verkostoinsinööri Janne Paldanius, 044 7185 376. Asiakkaille tietoja antaa tarvittaessa Itkonniemen vesilaitoksen käyttöpäivystäjä,  017 185 362.

Tiedote on luettavissa myös verkkosivuillamme www.kuopionvesi.fi ja Facebookissa www.facebook.com/kuopionvesi.

KUOPION VESI


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain