Uutiset Uutiset

Takaisin

Häiriötiedote: vedenlaatuhäiriöt mahdollisia Sorsasalon alueella

Sorsasalon Tavirannantiellä asennetaan uusi vesijohdon runkoventtiili viikolla 29. Ennen työn aloittamista runkovesijohto joudutaan sulkemaan, ja vedensyöttö Sorsasaloon otetaan Vuorelan puolelta. Venttiilin sulku ja vedensyöttö Vuorelan suunnalta aloitetaan torstaina 11.7.2019. Venttiilin sulku ja siitä aiheutuva veden virtaussuunnan sekä paineen muutos voi aiheuttaa vedenlaatuhäiriöitä Sorsasalon alueella.

Jos vesi on värjääntynyttä, sitä ei suositella käytettävän juoma- tai talousvetenä ja myös pyykinpesua on syytä välttää. Jos vesi ei ole värjääntynyttä, sitä voi käyttää normaalisti.

Yhteistyötahoille ja joukkoviestimille tietoja asiasta antaa verkostoinsinööri Janne Paldanius, p. 044 7185 376. Asiakkaille tietoja antaa tarvittaessa Itkonniemen vesilaitoksen käyttöpäivystäjä, p. 017 185 362.

Tiedote on luettavissa myös verkkosivuillamme ja Facebookissa.

KUOPION VESI


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain