Uutiset Uutiset

Takaisin

Hatsalan klassisen koulun sijaintivaihtoehto

Palveluverkostosuunnittelussa on löydetty mahdollinen vaihtoehtoinen ratkaisu Hatsalan klassisen koulun sijoittamiselle nykyiselle tontille. Näyttää siltä, että uudessa sijoittelussa voidaan huomioida moottoritien aiheuttamat hiukkaspäästöt ja meluhaitat sijoittamalla koulu pääosin nykyisen koulun tontille. Koulun piha- ja liikunta-alue sijoitettaisiin Kuopio-hallin länsipäätyyn. Näin ne olisivat sekä melulta että pienhiukkasilta suojassa. Ympäristöterveyden viranomaisten alustavan lausunnon mukaan ratkaisu olisi mahdollinen.

Rakentaminen edellyttää tontin pohjoisosaan moottoritien suuntaista meluvallia ja aitaa. Tämä sijoittuisi kuitenkin sopivasti kahden korkeamman kukkulan väliin, jolloin ratkaisu olisi maisemaan soveltuva. Lisäksi alueen puusto, joka mahdollistaa liito-oravien reitin, suojaa meluvallia. Meluvallia voidaan täydentää puustoistutuksin, mikä auttaisi torjumaan melun lisäksi pienhiukkasten leviämistä.

Autojen pysäköinti sijoittuisi hyvin nykyisen liikunta-alueen kohdalle, mikä tukisi myös Kuopio-hallissa asioivien pysäköintitarpeita. Huoltoliikenne halliin tapahtuisi edelleen länsipäädystä, joten liikunta-alueen suunnittelussa tämä on otettava huomioon.

Palveluverkoston näkökulmasta tämä vaihtoehto on varsin tasavertainen Sammakkolammen vaihtoehdon kanssa. Sammakkolammen tontti on kuitenkin huomattavasti pienempi, joten sinne ei mahdu sopivankokoista välituntipiha- tai liikunta-aluetta. Suunnittelussa onkin ajateltu, että Puijon ja Hatsalan liikunta-alueet olisivat tässä vaihtoehdossa koulun käytettävissä edelleen.

Nykyisen tontin etuna on mm. se, että tontille lähivuosina rakennettua ruokalarakennusta voidaan hyödyntää jatkossakin ja Kuopio-hallin sekä keskustan läheisyys tuovat koulun liikunta- ja kuvataidepainotteisuuteen synergiaetuja. Koululta on lyhyempi matka jää- ja uimahalliin sekä keskustan kulttuuritarjonnan pariin.

Haasteena on se, että rakentaminen edellyttää nykyisen koulun purkamista. Rakentamisen ajaksi tarvitaan väistötilat oppilaille vähintään kahden vuoden ajalle, mikä aiheuttaa kustannuksia rakentamiskustannusten lisäksi. Muuten alustavien vertailulaskelmien mukaan tämän vaihtoehdon rakentamiskustannukset ovat kuitenkin pienemmät kuin Sammakkolammen osalta. Molemmissa ratkaisuissa olemassa olevien rakennusten purkaminen lisää kustannuksia.

Suunnittelu etenee vielä Hatsalan nykyisen tontin osalta tarkempaan hankesuunnittelun päivittämiseen. Hatsalan klassisen koulun paikasta tehdään verkostopäätös kesälomien jälkeen alkusyksystä, kun tarvittavat päivitykset ja kustannusarviot ovat valmiit.