Uutiset Uutiset

Takaisin

Hatsalan uudelle yläkoululle etsinnässä uusi paikka

Kuopion Tilakeskus on vuosien 2019-2020 aikana tehnyt hankesuunnitelman uudesta Hatsalan yläkoulusta, perustuen Kasvun- ja oppimisen palvelualueen laatimaan tarveselvitykseen. Hankesuunnitelmassa lähtökohtana oli koulun korvaaminen uudisrakennuksena, joka sijoittuisi nykyisen koulun tontille. Hankesuunnittelun aikana Ilmatieteen laitos sai valmiiksi tutkimuksen ilmanlaadusta Siilinjärvi-Kuopio -alueella, ja raportin perusteella todettiin tarpeelliseksi tehdä lisätutkimuksia erityisesti Hatsalan koulun alueella. Tontti sijaitsee moottoritien VT5 välittömässä läheisyydessä, mikä näkyy tuloksissa paikallisina korkeina pienhiukkaspitoisuuksina, myös vuoteen 2035 ulottuvissa ennusteissa. Nykyinen koulukiinteistö on valmistunut vuonna 1965, jolloin liikennemäärät ovat olleet huomattavasti pienemmät. Moottoritie on valmistunut vasta koulurakennuksen jälkeen. Tontille olisi jouduttu tekemään erittäin korkeita meluntorjuntarakenteita alueen moottoritieliikenteen aiheuttamien korkeiden desibelimäärien vuoksi. Tarkastelun seurauksena todettiin, että Hatsalan koulu ei voi sijoittua alkuperäisen suunnitelman mukaiseen paikkaan. Tarkastelussa on huomioitu myös Kuopion ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveysviranomaisen antama lausunto asiasta.

Hankkeen laajuus (noin 10 000 brm2) tekee vaikeammaksi löytää riittävän suuri tontti koulun käytettävyyden kannalta sopivalta sijainnilta. Tonttiasiaa selvittää kaupungin sisäinen moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu jäseniä mm. kaupunkiympäristön palvelualueelta, kasvun- ja oppimisen palvelualueelta sekä Tilakeskukselta. Paikkoja etsitään sekä keskustasta että keskustan lähialueilta. Ratkaisu pyritään löytämään mahdollisimman nopeasti. Hankkeen aloitus tulee kuitenkin viivästymään alkuperäisestä aikataulusta vähintään vuoden, koska asemakaavan muutostarve on todennäköinen. Rakentaminen oli tarkoitus aloittaa 2021. Nykyiselle Hatsalan koululle on tehty toimintaa tukevia korjauksia viimeisten kesälomien aikana. Korjaukset on mitoitettu niin, että nykyistä koulua voidaan turvallisesti käyttää, kunnes uusi koulurakennus valmistuu. 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain