Uutiset Uutiset

Takaisin

Haussa ehdotuksia Turvallisuusteko-palkinnon saajaksi

Kuopion kaupunki hakee ehdotuksia vuoden 2022 Turvallisuusteko-palkinnon saajaksi. Turvallisuusteko-palkinto voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on oma-aloitteisella teolla parantanut turvallisuutta tai tehnyt aloitteen, joka on johtanut turvallisuuden paranemiseen.  
 
Turvallisuutta edistävänä toimintana voi olla esimerkiksi yleistä arjen turvallisuutta lisäävä toiminta tai teko, ilkivallan ja rikollisuuden torjunta, syrjäytymisen ja väkivallan ehkäisy, päihdeongelmien ehkäisy tai turvallisuutta vaarantavan ympäristöhaitan korjaus. Palkinnon saaja voi olla yksityishenkilö, yhteisö, ryhmä, yhdistys tai viranomainen. 
 
Päätöksen Turvallisuusteko-palkinnon saajasta tekee tuomaristo, jonka muodostaa Kuopion kaupungin monialainen turvallisuustyöryhmä. 
 
Säännöt löytyvät kaupungin verkkosivuilta: www.kuopio.fi/turvallisuusteko-palkinto 

Voittaja valitaan kuntalaisten ehdotuksista 

Esityksiä vuoden 2022 palkinnon saajaksi voivat tehdä kaikki kuopiolaiset, yhdistykset, järjestöt ja työyhteisöt. Esitykset on toimitettava 7.10.2022 mennessä osoitteella Kuopion kaupunginkanslia, Tulliportinkatu 31, 70100 KUOPIO, ja kuoreen merkintä ”Turvallisuus”, tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)kuopio.fi. Turvallisuustekopalkinnon saaja julkistetaan marraskuussa. 
 
Turvallisuusteko-kiertopalkinto on seppä Tuomo Halosen takoma suurikokoinen avain avainpesineen.  
 
Palkinnon ehdottajien kesken arvotaan lahjakortteja Kuopion kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluihin. 

Huomionosoitusten saajat usein vapaaehtoistoimijoita 

Viime vuosien aikana turvallisuustekopalkinnon saajien ehdotuksissa on tullut esiin turvallisuusnäkökulmia, joista useat ovat liittyneet päihteisiin ja koulukiusaamiseen. Usein huomionosoitusten saajat ovat olleet vapaaehtoistoimijoita. Vuonna 2021 kaikki turvallisuustekopalkinnon ehdotuksista liittyivät joko täysin tai osittain koronapandemiaan. 
 
Turvallisuusteko-palkinnon saajat 2021 - 2017  
2021: Kuopion Ensikotiyhdistys ry, Miessakit ry ja Hyvä Mieli ry 
2020: SPR:n paikallisosastot ja SPR:n Savo-Karjalan piiri.  
2019: Pasi Jalava päihdevalistustyöstä alakouluilla. 
2017: Vapaaehtoisina toimineet Suojatiesuojelijat.  
 
Turvallisuusteko-palkinto on jaettu vuodesta 2012 lähtien.