Uutiset Uutiset

Takaisin

Hietasalon vedenottamon käyttöönotto

Hietasalon tekopohjavesilaitoksen vuosihuolto on päättynyt. Hietasalon vuosihuollon aikana saneerattiin myös vesilaitoksen ilmastustorni. Tämän vuoksi Hietasalon vedenottamo oli poissa käytöstä normaalia pidempään (14.5.-20.6.2018). Huollon aikana Hietasalosta tuleva rantaimeytetty raakavesi korvattiin järvestä otettavalla raakavedellä, joka puhdistettiin kemiallisesti Itkonniemen vesilaitoksella ja puhdistettu vesi sekoitettiin Jänneniemen vedenottamon veteen ennen sen johtamista kulutukseen.

Järviveden käyttö raakavetenä on voinut aiheuttaa lieviä makumuutoksia talousveteen ja olemme saaneet asiasta jonkin verran asiakaspalautetta. Talousveden turvallisuuteen sillä ei ole ollut vaikutusta. Hietasalon käyttöönoton myötä tilanne on vedenlaadun suhteen normalisoitumassa. Veden vaihtuminen vesijohtoverkostossa voi kestää muutamia päiviä. Vaihtuvuutta hidastaa juhannus, sillä juhannuksena Kuopion vedenkulutus on koko vuoden matalimmalla tasolla.
Hietasalon käyttökatkon aikana saimme saneerattua merkittävän osan vedenkäsittelyprosessia. Itkonniemen vesilaitoksen saneeraus jatkuu vuoden loppuun saakka ja on mahdollista, että syksyllä joudumme keskeyttämään vedenoton Hietasalosta muutamien päivien ajaksi toistamiseen. Asiasta tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa. 

Kuopion Vesi kiittää asiakkaita kärsivällisyydestä ja toivottaa kaikille hyvää juhannusta!

KUOPION VESI


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain