Uutiset Uutiset

Takaisin

Hietasalon vedenottamon saneeraus

Kuopion Veden Itkonniemen vesilaitoksen saneeraukseen liittyen Hietasalon tekopohjavesilaitoksella tehdään muutostöitä, joiden vuoksi vedenottamo on poissa käytöstä 8.–20.10.2018 välisenä aikana.

Saneerauksen aikana Hietasalosta tuleva rantaimeytetty raakavesi korvataan järvestä otettavalla raakavedellä. Järvivesi puhdistetaan kemiallisesti Itkonniemen vesilaitoksella ja puhdistettu vesi sekoitetaan Jänneniemen vedenottamon veteen ennen sen johtamista kulutukseen. Normaalisti noin 1/3 Kuopion kaupunkialueen tarvitsemasta vedestä tulee Hietasalosta ja 2/3 Jänneniemeltä. Myös huollon aikana pääosa vedestä tulee Jänneniemen tekopohjavedenottamolta.

Itkonniemen vesilaitoksen vedenkäsittelyprosessi on suunniteltu käyttämään raakavetenään myös järvivettä. Kemiallisella käsittelyllä ja desinfioinnilla järvivedestä saadaan poistettua tehokkaasti siinä olevat humus, mikrobit ja muut epäpuhtaudet. Järviveden käyttö raakavetenä voi ilmetä kuluttajille lähinnä lievinä makumuutoksina vedessä. Talousveden turvallisuuteen sillä ei ole vaikutusta ja talousveden laatua seurataan jatkuvasti laboratoriomittauksin.

Kuopion Vesi pyrkii minimoimaan järviveden käyttöjakson pituuden sekä vaikutukset talousveden laatuun.     

KUOPION VESI


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain