Uutiset Uutiset

Takaisin

Hietasalon vedenottamon vuosihuolto alkaa 14.5.2018

Kuopion Vesi aloittaa Hietasalon tekopohjavesilaitoksen raakavesikaivojen vuosihuollon maanantaina 14.5.2018. Tänä vuonna Hietasalon vuosihuollon aikana saneerataan myös vesilaitoksen ilmastustorni. Ilmastustornia käytetään Hietasalon veden puhdistuksessa eikä silloin voida käyttää Hietasalon vettä raakavetenä. Ilmastustornin saneeraus kestää ennakkoarvion mukaan noin 5-6 viikkoa, eli järviveden käyttöjakso on tänä keväänä normaalia pidempi.

Huollon aikana Hietasalosta tuleva rantaimeytetty raakavesi korvataan järvestä otettavalla raakavedellä. Järvivesi puhdistetaan kemiallisesti Itkonniemen vesilaitoksella ja puhdistettu vesi sekoitetaan Jänneniemen vedenottamon veteen ennen sen johtamista kulutukseen. Normaalisti noin 1/3 Kuopion kaupunkialueen tarvitsemasta vedestä tulee Hietasalosta ja 2/3 Jänneniemeltä. Myös huollon aikana pääosa vedestä tulee Jänneniemen tekopohjavedenottamolta.

Itkonniemen vesilaitoksen vedenkäsittelyprosessi on suunniteltu käyttämään raakavetenään myös järvivettä. Kemiallisella käsittelyllä ja desinfioinnilla järvivedestä saadaan poistettua tehokkaasti siinä olevat humus, mikrobit ja muut epäpuhtaudet. Järviveden käyttö raakavetenä voi ilmetä kuluttajille lähinnä lievinä makumuutoksina vedessä. Talousveden turvallisuuteen sillä ei ole vaikutusta ja talousveden laatua seurataan jatkuvasti laboratoriomittauksin.

Kuopion Vesi pyrkii minimoimaan järviveden käyttöjakson pituuden sekä vaikutukset talousveden laatuun.    

Tiedote on luettavissa myös internetissä osoitteessa www.kuopionvesi.fi

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain