Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Huhtikuu 2019: Hoitotakuu toteutuu hyvin terveyspalveluissa

Hoitotakuu toteutuu hyvin Kuopion kaupungin terveyspalveluissa. Vastaanottopalvelujen ajanvarausvastaanoton hoidonarviosta kiireetön hoito toteutuu keskimäärin alle kahdessa viikossa. Hoidontarpeen arviointi toteutuu vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa lain mukaisesti kolmen vuorokauden sisällä.

Vastaanottopalvelujen kiireellinen hoito annetaan heti tiimeissä tai päivystyksessä. Suun terveydenhuollossa kiireellinen hoito toteutuu samana päivänä ja odotusaika jonosta tarkastukseen kestää noin viisi kuukautta. Yli kuusi kuukautta jonottaneita ei ole. Välitöntä avovastaanoton ja suun terveydenhuollon yhteydensaantia varmistetaan OSCC-puhelinpalvelujärjestelmällä.

Fysio-, toiminta- ja puheterapiapalveluissa sekä apuvälinepalveluissa hoitotakuu toteutuu. Aikuisten fysio- ja toimintaterapiassa hoitoaika on tarjottu terapiaan kykeneville pääsääntöisesti kuukauden sisällä. Jonotusaika lasten fysio- ja toimintaterapian jaksolle on alle kolme kuukautta. Toimintaterapiajaksolle pääsee kolmen kuukauden ja fysioterapiajaksolle 1-3 kuukauden sisällä. Keskimääräinen jonotusaika puheterapiaan on noin kuusi kuukautta ja puheterapeutin tutkimuksiin noin viisi kuukautta.

Hoitotakuu toteutuu myös sairaalapalveluissa Harjulan poliklinikalla.

Aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu toteutuu myös. Hoitoon pääsy toteutuu arvioidun kiireellisyyden perusteella. Keskimääräinen odotusaika on ollut noin neljä viikkoa.

Myös lasten mielenterveysyksikön hoitotakuu on toteutunut. Nuorten mielenterveysyksikössä kolmen kuukauden hoitotakuuaika on ylittynyt tammi-maaliskuun aikana muutamassa tapauksessa.

Hoitotakuusta tiedotetaan neljän kuukauden välein

Hoitotakuun toteutumisesta tiedotetaan kolme kertaa vuodessa: huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa. Seuraava hoitotakuutiedote julkaistaan elokuussa 2019.

Kuopion kaupungin hoitotakuutiedotteet verkossa: www.kuopio.fi/hoitotakuutiedote.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain