Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Hulevesilaskujen postitus jatkuu

Hulevesilasku maksetaan kerran vuodessa. Vuodelta 2018 peritään takautuvasti julkisoikeudellista kiinteistön käyttötarkoitukseen ja pinta-alaan perustuvaa hulevesimaksua.

Kuopion kaupungin hulevesiverkosto siirtyi 1.1.2018 Kuopion Vedeltä Kuopion kaupungin hallintaan. Samalla siirtyi myös hulevesiverkoston kunnossapito. Hulevesimaksun perimisessä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain 103 §:n säännöksiä.

Hulevesimaksun peruste

Kiinteistön hulevesimaksuun vaikuttavat rakennuksen käyttötarkoitus ja mahdollisesti kiinteistön pinta-ala. Maksun suuruus määritellään laskutusajossa kiinteistörekisterin tietojen perusteella. Kiinteistörekisterin tiedoissa käyttötarkoitus määräytyy rakennusluvan mukaisesti ja mahdolliset virheellisyydet oikaistaan todellisen käytön perusteella. Hulevesijärjestelmän vaikutusalueena ovat asemakaavoitetut alueet Kuopiossa.

Hulevesimaksulla kerätään kaupungille hulevesien hallinnasta aiheutuvat kulut, kuten suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitokulut. Kuluja aiheutuu hulevesien hallinnasta noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa.

Hulevesimaksun määräytymisen perusteet ja hulevesitaksa on päätetty kaupunkirakennelautakunnassa 12.12.2018 § 238. Kuopion kaupunginvaltuusto on päättänyt 23.10.2017 § 39, että asemakaava-alueella hulevesien hallinnasta hulevesiviemäröinti mukaan lukien vastaa Kuopion kaupunki 1.1.2018 alkaen.

Hulevesimaksua peritään kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella olevilta kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta, vaikka kiinteistöä ei olisi liitetty hulevesiviemäriverkostoon.

Lisätietoa hulevesimaksuista sivulta www.kuopio.fi/hulevedet. Sivulta löytyy myös vastauksia usein kysyttyihin hulevesiä koskeviin kysymyksiin.

Huleveden puhelinpalvelu avoinna tiistaisin, keskiviikkoisin, ja torstaisin kello 9.00-11.00 numerossa 044 718 5199. Asiointi sähköpostitse hulevesi(at)kuopio.fi


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain