Uutiset Uutiset

Takaisin

Hyvän elämän juurilla -seminaarin suora lähetys 14.1. klo 17.30-21

Hyvän elämän juurilla 14.1.2019

Päämääränä hyvän elämän pääkaupunki

Suurimpien kaupunkien välisessä vertailussa kuopiolaiset ovat kaikkein tyytyväisimpiä kotikaupunkiinsa. Kysyttäessä asukkailta, millaisessa Kuopiossa on hyvä elää, vastauksissa korostuvat luonnonläheisyys, yhteisöllisyys, harrastus- ja työmahdollisuudet sekä hyvät lähipalvelut. Tavallinen ja mukava arki on Kuopiossa arvossaan.

Kuopion visiona on olla hyvän elämän pääkaupunki. Tavoitteeseen tähdätään tarkastelemalla kuopiolaisten hyvinvoinnin nykytilaa ja siihen liittyviä haasteita ja riskitekijöitä sekä vahvistamalla asukkaiden hyvän elämän elementtejä pitkäjänteisesti, yhteistyössä ja parasta tietoa hyödyntäen. Matkaa kohti hyvän elämän pääkaupunkia tulee ohjaamaan Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelma osana kaupungin strategian toteutumista. Ohjelma rakennetaan yhteistyössä asiantuntijoiden, kaupungin henkilöstön ja asukkaiden kanssa.  

Kaupunginvaltuuston iltakoulussa ma 14.1. klo 17.30-21 ollaan Hyvän elämän juurilla. Tilaisuudessa etsitään vastauksia kysymyksiin ”Mitä meille kuuluu ja miksi?”. Seminaari on osa Hyvinvoiva Kuopio 2030 –ohjelman valmistelua ja siihen liittyvää vuoropuhelua. Kuopiolaisten hyvinvointia tarkastellaan tilaisuudessa monitieteellisesti ja käytännönläheisesti Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan asiantuntijoiden alustusten ja paneelikeskustelun kautta.

Kuopiolaisten hyvinvointihaasteet liittyvät erityisesti elintapoihin, mielenterveyteen ja osallisuuteen. Paneelikeskustelussa viritellään ajatuksia siitä, millaisin hyvän elämän elementein kohennamme tulevaisuuden hyvinvointia.

Toivotamme kaikki tervetulleeksi seuraamaan seminaarin suoraa lähetystä osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=2LtkI6wzSAk Tilaisuuden voi katsoa myös tallenteena samassa osoitteessa 14.1. jälkeen.  Kommentteja ja huomioita seminaariin liittyen voi julkaista Twitterissä tunnisteilla #hyvänelämänjuurilla #hyvinvoivakuopio2030 #kuopio


Ohjelma

17.30 Avaus: Kuinka kuopiolaiset voivat? Millaisia hyvinvointihaasteita yhteiskunnan muutokset ovat tuoneet tullessaan?
Sari Raassina, valtuuston puheenjohtaja

17.45 Hyvinvoiva Kuopio 2030 –ohjelma
Janne Hentunen, Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, Kuopion kaupunki

18.00 Kohti täyttä ihmisyyttä
Arto O. Salonen, apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto

18.20 Sosiaaliset verkostot hyvinvoinnin rakennusaineina
Anna-Maija Castren, professori (ma), Itä-Suomen yliopisto

18.40 Miksi nuorten mielenterveyspalveluiden tarve on kasvanut räjähdysmäisesti?
Tommi Tolmunen, professori ja Tarja Koskinen, linjajohtaja, KYS nuorisopsykiatrian klinikka

19.00 Tutkimustietoa Kuopiosta – lapsen liikkumisen, unen ja ruokavalion yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin
Timo Lakka, professori, Itä-Suomen yliopisto

19.20 Terveellisten elintapojen tukeminen nykyaikana, esimerkkinä tyypin 2 diabeteksen ehkäisy
Jussi Pihlajamäki, dekaani, professori, Itä-Suomen yliopisto

19.45 Paneelikeskustelu
Millaisia yhteisiä tekijöitä hyvinvointihaasteiden taustalta löytyy? Mitä voimme tehdä toisin, jotta kuopiolaisten hyvinvointi kohenee?

20.50 Päätössanat
Sari Raassina, valtuuston puheenjohtaja