Ilmoitukset ja kuulutukset Ilmoitukset ja kuulutukset

Takaisin

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2017 avustukset

Kuopion kaupunki myöntää harkinnanvaraisia avustuksia kansalaistoiminnan tukemiseen kuopiolaisille yhdistyksille / toimijoille, joiden kotipaikka on Kuopio. Avustukset myönnetään yleisavustuksena tai erityisavustuksena.

Yleisavustukset vuodelle 2017 ovat olleet haettava 30.11.2016 klo 15.30 mennessä.

Avustushaku koskee seuraavia järjestöryhmiä:

  •    Liikuntajärjestöt
  •    Nuorisojärjestöt
  •    Kulttuurijärjestöt ja –toimijat, taiteilijoiden työtila-avustukset
  •    Asukas-, lähiö- ja kyläyhdistykset
  •    Eläkeläisjärjestöt
  •    Yleishyödylliset yhdistykset
  •    Terveys- ja kansanterveysjärjestöt

Lisätietoja avustus- ja järjestöpalveluista:
Sirpa Niemi, 044 718 2504
Ritva Rytkönen, 044 718 2463

Lomakkeet:
Sähköinen hakulomake vuoden 2017 avustuksiin (suositellaan käytettäväksi), johon kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.
Hakulomake 2017, jonka voi täyttää ja tulostaa
Tiliselvityslomake
Avustusohje

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Minna Canthin katu 24
70100 Kuopio

Avustusten painopisteet

Avustusten painopisteenä on kaupungin strategian mukaisesti erityisesti lapsiin, nuoriin ja ikääntyviin kohdistuva hyvinvointia edistävä toiminta.

Kuopion avustustoiminnan tavoitteena on edistää ja monipuolistaa kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuvia palveluja, mahdollistaa kaupungin ja toimijoiden välistä yhteistyötä sekä korostaa vapaan kansalaistoiminnan merkitystä ja moniarvoisuutta. Avustustoiminnan keskeisiä tehtäviä ovat yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen, aktiivisen harrastustoiminnan lisääminen sekä hyvinvoinnin ja kumppanuuden vahvistaminen.

Yleisavustukset

Yleisavustukset myönnetään hakijoille koko vuodeksi kerrallaan. Yleisavustukset kohdennetaan yhdistyksen koko vuoden toimintaan. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei hyväksytä.

Erityisavustukset

Erityisavustuksilla tuetaan mm. hakijoiden projekti-, hanke-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Erityisavustusta voi hakea ilman määräaikaa koko vuoden ajan ja hakemus on jätettävä ennen toiminnan aloittamista. Erityisavustusta haetaan samalla hakulomakkeella kuin yleisavustusta.

Kuopiolaisten kuvataiteilijoiden apuraha

Apurahan tarkoituksena on luoda ansioituneelle kuvataitelijalle apurahakauden aikana muusta ansiotoiminnasta vapaana kohtuullinen toimeentulo luovaan taiteelliseen työhön. Työskentelyapuraha edellyttää luopumista muusta päätoimisesta ansiotoiminnasta apurahakaudella. Päätöstä tehtäessä huomioidaan hakijalle myönnetyt muut apurahat ja muut taloudelliset työskentelyedellytykset. Apuraha voidaan myöntää jakovuoden 1. päivänä Kuopiossa henkikirjoitetulle kuvataiteilijalle.

Lisätietoja:
Kuopion museokeskuksen päällikkö Aija Jaatinen, 017 182 634, aija.jaatinen(at)kuopio.fi
Kuopion taidemuseon intendentti Marja Louni, 044 718 2639, marja.louni(at)kuopio.fi

Hakulomake (käytettävä ensisijaisesti tätä sähköistä lomaketta)
Hakulomake, tulostettava paperilomake, joka postitetaan osoitteeseen:
Kuopion taidemuseo, Kauppakatu 35, 70100 Kuopio.
Kirjeen viimeinen hyväksytty postileima 30.11.

Apurahan jakosääntö ja muut ohjeet

 

Stipendit

Martti Merenmaan stipendi on kaunokirjallisuusstipendi, joka jaetaan hakemuksetta pohjoissavolaiselle alle 35-vuotiaalle kirjailijalle, jolla on jo näyttöä kirjallisista kyvyistä. Kuopion kaupunginkirjaston asiantuntijatyöryhmä valmistelee lausunnon stipendin saajasta ja päätöksen stipendistä tekee hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

Juho Rissasen stipendi myönnetään vuosittain hakemuksetta tunnustuksena ja kannustimena nuorelle, alle 35-vuotiaalle kuopiolaiselle kuvataiteilijalle.

Menestyneiden kuopiolaisten urheilijoiden palkitseminen
Urheiluseurat tekevät vuosittain vapaamuotoiset esitykset perusteluineen palkittavista urheilijoista ja valmentajista hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle 30.9. mennessä.
Palkitsemissääntö (pdf)