Uutiset Uutiset

Takaisin

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2020 avustukset

Kuopion kaupunki varaa kaupungin talousarvioon vuosittain määrärahan käytettäväksi kuopiolaisen kansalaistoiminnan tukemiseen.

Kuopion kaupunki myöntää harkinnanvaraisia avustuksia kansalaistoiminnan tukemiseen kuopiolaisille yhdistyksille / toimijoille, joiden kotipaikka on Kuopio tai hakijalle, jonka avustuksen kohteena oleva toiminta sijoituu Kuopioon. Avustukset myönnetään yleisavustuksena tai erityisavustuksena.

Yleisavustukset vuodelle 2020 on haettava 29.11.2019 klo 15.30 mennessä.Myöhässä saapuneita hakemuksia ei hyväksytä.

Avustushaku koskee seuraavia järjestöryhmiä:

  •    Liikuntaseurat
  •    Nuorisojärjestöt
  •    Kulttuurijärjestöt ja –toimijat, taiteilijoiden työtila-avustukset
  •    Asukas- ja kyläyhdistykset
  •    Eläkeläisjärjestöt
  •    Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt
  •    Muut yhdistykset


Lisätietoja avustus- ja järjestöpalveluista:
Sirpa Niemi, 044 718 2504
Ritva Rytkönen, 044 718 2463

Lomakkeet:

VUODEN 2020 SÄHKÖINEN LOMAKE ON KÄYTÖSSÄ. Tulostettava lomake tulossa vko 45.

HUOM. LIIKUNTASEURAT, VALITKAA YLEISAVUSTUSHAKEMUS-LIIIKUNTASEURAT
Sähköinen hakulomake vuoden 2020 avustuksiin (suositellaan käytettäväksi), johon kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.
Hakulomake 2020, jonka voi täyttää ja tulostaa (pdf)
Hakulomake 2020, liikuntaseurat (pdf)
Tiliselvityslomake
Avustusohje

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Minna Canthin katu 24
70100 Kuopio

 

Yleisavustukset

Yleisavustukset myönnetään hakijoille koko vuodeksi kerrallaan. Yleisavustus on tarkoitettu yhdistyksen toimintasuunitelman ja kaupungin strategian mukaiseen toimintaan.

Erityisavustukset

Erityisavustus on tarkoitettu hakijan kehittämistoimintaan tai kesken toimintakauden tulleisiin yllättäviin menoihin. Erityisavustusta voi hakea ilman määräaikaa koko vuoden ajan ja hakemus on jätettävä ennen toiminnan aloittamista. Erityisavustusta haetaan samalla hakulomakkeella kuin yleisavustusta.
 

Kuopiolaisten kuvataiteilijoiden apuraha

Apurahan tarkoituksena on luoda ansioituneelle kuvataitelijalle apurahakauden aikana muusta ansiotoiminnasta vapaana kohtuullinen toimeentulo luovaan taiteelliseen työhön. Työskentelyapuraha edellyttää luopumista muusta päätoimisesta ansiotoiminnasta apurahakaudella. Päätöstä tehtäessä huomioidaan hakijalle myönnetyt muut apurahat ja muut taloudelliset työskentelyedellytykset. Apuraha voidaan myöntää jakovuoden 1. päivänä Kuopiossa henkikirjoitetulle kuvataiteilijalle.

Lisätietoja:
Kuopion museokeskuksen päällikkö Aija Jaatinen, 017 182 634, aija.jaatinen(at)kuopio.fi
Kuopion taidemuseon intendentti Marja Louni, 044 718 2639, marja.louni(at)kuopio.fi

Hakulomake (käytettävä ensisijaisesti tätä sähköistä lomaketta)
Hakulomake, tulostettava paperilomake, joka postitetaan osoitteeseen:
Kuopion taidemuseo, Kauppakatu 35, 70100 Kuopio.
Kirjeen viimeinen hyväksytty postileima 30.11.

Apurahan jakosääntö ja muut ohjeet
 

Stipendit

Martti Merenmaan stipendi on kaunokirjallisuusstipendi, joka jaetaan hakemuksetta pohjoissavolaiselle alle 35-vuotiaalle kirjailijalle, jolla on jo näyttöä kirjallisista kyvyistä. Kuopion kaupunginkirjaston asiantuntijatyöryhmä valmistelee lausunnon stipendin saajasta ja päätöksen stipendistä tekee hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

Juho Rissasen stipendi myönnetään vuosittain hakemuksetta tunnustuksena ja kannustimena nuorelle, alle 35-vuotiaalle kuopiolaiselle kuvataiteilijalle.

Menestyneiden kuopiolaisten urheilijoiden palkitseminen
Urheiluseurat tekevät vuosittain vapaamuotoiset esitykset perusteluineen palkittavista urheilijoista ja valmentajista hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle 30.9. mennessä.
Palkitsemissääntö (pdf)


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain