Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Ilmanlaatu joulukuussa pääosin tyydyttävällä tai välttävällä tasolla

Joulukuu oli Kuopiossa ja Siilinjärvellä sateinen. Lämpötila oli suurimman osan kuukaudesta muutaman asteen
pakkasella. Kovimmillaan pakkaset olivat kuukauden puolivälissä. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet olivat
keskimäärin maltillisia. Suurimmillaan pitoisuudet olivat alkukuusta ja kuun puolivälin pakkasjaksolla
sääolosuhteista johtuen. Pienhiukkaspitoisuudet olivat pääosin marraskuuta korkeammat, etenkin
liikenneympäristöissä. WHO:n ohjearvo ylittyi 5/8 mittausasemalla. Rikkidioksidin pitoisuudet olivat
tyydyttävällä tasolla ja pelkistyneiden rikkiyhdisteiden pitoisuudet hyvällä tasolla. Typpidioksidipitoisuudet
olivat pääosin tyydyttävällä tasolla, poikkeuksena vilkkaimmin liikennöidyt alueet (Savilahti ja Tasavallankatu),
joilla pitoisuudet olivat välttävällä tasolla.

Ilmanlaatu Kuopion ja Siilinjärven mittausasemilla oli joulukuussa pääosin tyydyttävä/välttävä. Muita ohje- tai
tavoitearvojen ylityksiä ei mitattu PM2.5 WHO:n ohjearvon ylityksien lisäksi.

Tutustu Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaadun joulukuun kuukausiraporttiin (pdf).

Ilmanlaadun reaaliaikaiset mittaustulokset

Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaadun reaaliaikaiset mittaustulokset ovat nähtävissä verkkosivulla
ja Ilmatieteenlaitoksen verkkosivulla.

Mittaustulokset ovat nähtävissä myös mobiilisovelluksessa KuopioAir, joka on ladattavissa Android -
käyttöjärjestelmälle Google Play Storesta ja IOS-käyttöjärjestelmälle Appstoresta.

Lisätietoja:
Kuopion kaupunki/alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
044 7182 142