Kulttuuriuutiset Kulttuuriuutiset

Takaisin

Itä-Suomen kirjastoille yhteinen palvelulupaus

Tammikuussa 2019 alkanut Suunta selville Itä-Suomen kirjastoissa -hanke on työstänyt kaikille Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kirjastoille yhteisen palvelulupauksen.

Itä-Suomen kirjastot lupaavat:

  1. Kaikille mahdollisuus lukea
  2. Tukea aktiiviseen kansalaisuuteen ja hyvinvointiin
  3. Osaamista ja yhteistyötä
  4. Kaikille avoin tila


Vuoden 2017 alussa voimaan tullut uusi kirjastolaki määritteli kirjastoille useita perinteisen kirjaston roolista poikkeavia tehtäviä. Ne yhdessä kirjastojen yhteisen asiakassuuntautuneen tahtotilan kanssa olivat lähtöajatuksena koko Itä-Suomen laajuiselle palvelulupaukselle, jota ideoitiin ja hiottiin kolmen maakunnan erikokoisten kirjastojen työntekijöiden kesken.

Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen sen kaikissa muodoissa on yhä tärkeällä sijalla kirjastoissa, mutta myös muut hyvinvointiin, aktiivisuuteen, osallisuuteen ja oleiluun liittyvät palvelut ovat tärkeitä. Yhteistyöllä ja osaamisella pyrimme tarjoamaan kirjaston kaikille.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain