Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Jalavarivistön harventamista suunnitellaan Pirtissä

Sara- ja Ruokokadun sekä Horsmakujan katuviheralueella kasvavien jalavarivistöjen harventaminen edistyy. Suunnittelu on asukaspalautteiden pohjalta aloitettu kesäkuussa. Katualueen näkymää ja puurivistön yhtenäisyyttä on asiantuntijavoimin tarkasteltu ja puiden kuntoa arvioitu.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut asukkaiden toiveiden, asumisympäristön turvallisuuden ja kaupunkikuvallisten arvojen yhteen sovittaminen.

Sara- ja Ruokokadun varrella kasvaa tällä hetkellä 78 jalavaa, joista 24 on suunnitelmassa ehdotettu kaadettavaksi. Kaadettaviksi suunnitellut puut on merkitty kadun varrella punaisella kuitunauhalla.

Asianosaiset voivat antaa suunnitelmasta palautetta kaupungin yhteyshenkilölle 2.10.2020 mennessä. Palautteiden pohjalta laaditaan tarkennettu suunnitelma, jonka jälkeen puuston poistolle haetaan loka-marraskuussa maisematyölupaa kaupungin ympäristönsuojelupalvelulta. Ennen päätöksentekoa lupaviranomainen asettaa hakemuksen nähtäville.

Kuopion kaupunki on laatinut suunnitelman ja varautuu tekemään maisematyöluvan mukaiset puiden kaadot tulevan talven aikana.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain