Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Joulukuu 2021: Kuopion kaupungin terveyspalvelujen hoitotakuu toteutuu pääosin

Hoitotakuu toteutuu Kuopion kaupungin terveyspalveluissa lukuun ottamatta lasten ja nuorten mielenterveysyksikköä sekä Harjulan sisätautipoliklinikan muutamia ylityksiä.

Hoitotakuu toteutuu vastaanottopalveluissa. Vastaanottopalvelujen ajanvarausvastaanoton hoidonarviosta kiireetön hoito toteutuu keskimäärin neljän viikon kuluessa. Myös hoidontarpeen arviointi toteutuu vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa lain mukaisesti kolmen vuorokauden sisällä.

Vastaanottopalvelujen kiireellinen hoito annetaan heti tiimeissä tai päivystyksessä. Myös suun terveydenhuollossa kiireellinen hoito toteutuu samana päivänä. Suun terveydenhuollossa ei ole hoitotakuun ylityksiä, ja odotusaika kiireettömään hoitoon kestää noin kuusi kuukautta. Välitöntä avovastaanoton ja suun terveydenhuollon yhteydensaantia varmistetaan OSCC-puhelinpalvelujärjestelmällä.

Aikuisten fysio- ja toimintaterapiassa sekä apuvälinepalveluissa hoitotakuu toteutuu. Aikuisten fysio- ja toimintaterapiassa hoitoaika on tarjottu terapiaan kykeneville ja halukkaille pääsääntöisesti kuukauden sisällä.

Lasten fysioterapiassa hoitotakuu toteutuu. Toimintaterapiassa kolmen kuukauden hoitotakuu toteutuu arvioinnissa. Toimintaterapiajaksolle pääsee 3-4 kuukauden päästä arvioinnista. Keskimääräinen odotusaika puheterapeutin tutkimuksiin on noin puolitoista kuukautta ja tutkimuksen jälkeiselle terapiajaksolle noin kolme kuukautta. 

Aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu on toteutunut. Lasten mielenterveysyksikössä kolmen kuukauden hoitotakuuaika on vuoden alusta alkaen ylittynyt 35 lapsen kohdalla ja nuorten mielenterveysyksikössä 165 nuoren kohdalla.

Harjulan poliklinikan kolmen kuukauden hoitotakuu ylittyy yksittäisillä potilailla. Neurologian poliklinikan vastaanottotoimintaa uudelleen järjestellään yhteistyössä KYSin neurologian poliklinikan kanssa.

Hoitotakuusta tiedotetaan neljän kuukauden välein

Hoitotakuun toteutumisesta tiedotetaan kolme kertaa vuodessa: huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa. Seuraava hoitotakuutiedote julkaistaan huhtikuussa 2022. 

Kuopion kaupungin terveyspalvelujen viimeisin hoitotakuutiedote verkossa: www.kuopio.fi/hoitotakuutiedote.

 

 

Julkaisupäivä 20.12.2021