Uutiset Uutiset

Takaisin

Kake-hankkeissa on tekemisen meininkiä ja yhteisöllisyyttä

Noin 50 kansalaislähtöisen kehittämisen eli ”kake-hankkeiden” parissa toimivaa itäsuomalaista oli koolla Kuopiossa 4.6.2019. Itä-Suomen keskuskaupunkien yhteisöllisistä kokeiluhankkeista on saatu hyviä kokemuksia asukkaiden osallisuuden vahvistamisessa. Järjestöt Kuopiossa, Joensuussa, Mikkelissä ja Savonlinnassa ovat aktiivisesti toteuttaneet kokeiluhankkeita. Esimerkiksi Kuopiossa on tehty jo yli 30 kokeilua.

”Kake-hankkeissa on ollut tekemisen meininki, niissä on rikottu rajoja, toimittu innovatiivisesti ja hankkeet ovat olleet siemeniä toimintakulttuurin muutokselle laajemminkin”, kehui THL:n ja Diakin Sokra-hankkeen tutkija Anne Surakka.

Minna Canthin juhlavuoden merkeissä tilaisuudessa käytti herättelevän puheenvuoron Kuopion kaupunginteatterin näyttelijä Annukka Blomberg Minnaksi sonnustautuneena. Loppupuheenvuoron käyttänyt asiantuntija, dosentti Sakari Kainulainen Diakista oli vaikuttunut Blombergin puheesta:

”Hänen esityksensä haastoi tämän päivän hanketoimijoita samaan työhön, jota Minna Canth yli sata vuotta sitten teki. Blomberg muistutti, että Canthin menestystarinan taustalla on myös tarina heikkoudesta ja tuen tarpeista eri hetkinä. Kake-toimintaan sopi siteeraus Canthilta: Älköön ideoinnin taso olko latteaa ja harmaata!”

Kake-hankkeita on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja kaupunkien tukemana vuodesta 2014 lähtien. Tilaisuudessa keskusteltiin ja jaettiin hankkeiden hyviä käytäntöjä sekä pohdittiin kehittämisehdotuksia. Laura Vänttinen Vihreä telakka -hankkeesta kertoi muun muassa luontotoiminnan positiivisista vaikutuksista ihmiselle:

”Esimerkiksi verenpaine laskee ja psyykkinen hyvinvointi kohenee ihmisen oleillessa metsässä. Lapsille on hyötyä siitä, että he altistuvat pienenä erilaisille bakteereille.”

Kuopion kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas muistutti avauspuheessaan, että ihmisten hyvinvointi ei ole pelkästään palveluiden kuluttamista tai sote-toimintaa, vaan myös kulttuuria, liikuntaa ja juuri kansalaistoimintaa. Sakari Kainulainen puolestaan pohti kake-hankkeiden hyötyjä erityisesti vaikeassa asemassa olevien ihmisten tukemisessa:

”Kansalaislähtöiset hankkeet ovat usein lähempänä ihmisten arkea ja tunteita, ja ovat siksi julkisia palveluita parempia luomaan luottamuksellisia suhteita. Tunteiden merkitystä ja hyödyntämistä vaikeimmassa asemassa olevien innostamisessa tulisikin kartoittaa paremmin.”

Sakari Kainulainen peräänkuulutti myös hanketoiminnan tärkeyttä kansalaisten aktiivisuuden tukemisessa:

”Hyvätkään ideat, etenkään pienet sellaiset, eivät etene ilman tukea. Kake-toiminta on näiden kansalaisista lähtevien ideoiden tukemista toteuttamiskelpoisiksi projekteiksi. Hyvä kake-hanke edellyttää rohkeutta kohdata ihmisiä, kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä ja ihmisten potentiaalin löytämistä.”


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain