Päivähoito ja opetus – Uutiset Päivähoito ja opetus – Uutiset

Takaisin

Kansainvälistäjät koulun muutosagentteina ja kestävän tulevaisuuden rakentajina

Opetushallitus, Kuopion kaupungin Kasvun ja oppimisen palvelualue ja Opetushallituksen rahoittamat kv-koordinointihankkeet järjestivät 20.4.2017 Kuopiossa koulutuspäivän, jossa pohdittiin kansainvälisyyden ja kansainvälistäjien merkitystä koulun muutoksessa ja opetussuunnitelman toimeenpanossa.

Koulutuksessa tulkittiin myös YK:n kestävän kehityksen agendaa (Agenda 2030) opetuksen ja oppimisen sekä koulun toimintakulttuurin näkökulmista sekä päivitettiin koulujen kv-suunnitelmia uusien opetussuunnitelmien ja YK:n kestävän kehityksen viitekehyksissä.

Osallistujat pääsivät pohtimaan ryhmässä myös mm. kuinka kv-vastaavasta tullaan koko koulun kehittäjäksi ja miten koulujen kansainvälisyyssuunnitelma voi toimia muutoksen välineenä.
 

Kv-treffien paikallisista järjestelyistä Kuopiossa vastasi NEST-keskus (Network for Global Excellence in Upper Secondary Education and Training), joka on 23 itäsuomalaisen lukion muodostama verkosto. Lukioiden kansainvälistyminen edistäminen kotikansainvälistymisestä liikkuvuuteen on yksi NESTin päätehtävistä.

Mukana kv-treffejä tukemassa on myös Pohjois-Savon liitto ja Europe Direct Kuopio-tiedotuspiste.