Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Kanta-palvelut otettu käyttöön myös sosiaalihuollossa

Kuopion kaupunki on ottanut käyttöön valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelut eli Kanta-palvelut myös sosiaalihuollon palveluissa. Terveydenhuollossa Kanta-palvelut ovat jo laajasti sekä ammattilaisten että kansalaisten käytettävissä. Sosiaalihuollossa Kanta-palvelut otetaan käyttöön vaiheittain.

Ensimmäisessä käyttöönoton vaiheessa asiakastiedot ovat vain rekisterinpitäjän ja sosiaalihuollossa toimivien ammattihenkilöiden käytössä. Asiakastiedot ovat käytettävissä vain siinä laajuudessa kuin työtehtävät vaativat. Asiakastietoja ei pääse näkemään kukaan muu kuin asiakkaan asioita käsittelevä työntekijä. Asiakkaat eivät myöskään pääse itse näkemään vanhoja asiakirjojaan Omakannassa.

Sosiaalihuollon vanhojen tietojen siirtoa sähköiseen Kanta-arkistoon on pilotoitu Kuopiossa Pohjois-Savon sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönotto - PoSKanta -projektissa, joka päättyi 31.5.2020.

Kuopion pilottiprojektissa arkistointi aloitettiin vanhojen tietojen arkistoimisesta, eli sellaisten asiakirjojen arkistoinnista, jotka ovat syntyneet ennen Kantaan liittymistä. Ensimmäiseksi arkistoitiin vanhoja asiakastietoja erityisryhmien asumispalvelun ja työikäisten palvelujen päättyneistä asiakkuuksista.

Käyttöönottokoe tietojen siirtämisestä asiakastietojärjestelmästä sosiaalihuollon Kantaan tehtiin 26.2.2020, ja ensimmäiset asiakasasiakirjat on arkistoitu Kantaan 18.3.2020. Pilottiprojekti on toteutettu yhteistyössä Istekin ja ohjelmistorobotiikan asiantuntija Atostekin kanssa.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto on palvelu, joka mahdollistaa keskitetyn sähköisten sosiaalihuollon asiakastietojen aktiivisen käytön ja pysyvän säilyttämisen. Vanhojen tietojen arkistointi tukee mahdollisia asiakastietojärjestelmien vaihtoja ja organisaatiouudistuksia Kuopiossa ja Pohjois-Savon maakunnan alueella.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tullaan jatkossa tallentamaan kaikki sosiaalipalveluissa syntyvät asiakasta koskevat asiakasasiakirjat. Kanta-palvelujen käyttöönoton seuraavissa vaiheissa asiakas näkee Omakannassa hänestä laaditut asiakirjat, kuten päätökset. Tulevaisuudessa asiakastiedot ovat myös muiden rekisteripitäjien käytettävissä, jolloin tieto on yhä laajemmin käytettävissä siellä missä asiakasta palvellaan.

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain