Kulttuuriuutiset Kulttuuriuutiset

Takaisin

Karmeat käräjät -pienoisnäyttely Kuopion korttelimuseolla

Vielä 1600–1700-luvuilla suuri osa kansasta uskoi, että onnea oli maailmassa rajallinen määrä. Onnen jatkuminen vaati sen suojaamista riitillä. Suojautuminen ja usein myös parantaminen olivat taikuutta eli hyvää magiaa. Jos suojautuminen ei onnistunut, saattoi menettää onnen osaansa toiselle, joka anasti sen noituudella eli pahalla magialla. Pyhät paikat ja ajat huomioitiin erityisesti riiteillä, sillä ne olivat otollisia noituudelle.

Uskonpuhdistuksen jälkimainingeissa 1600-luvulla papisto alkoi kiinnittää huomiota kansan pakanauskon ja kerettiläisyyden muotoihin. Pyrittiin uskonnolliseen puhdasoppisuuteen, josta tuli myös valtiollinen tavoite. Tämän mukaan noituus ja taikuus sekä katolisenuskon perinteet edustivat uskonnollista toisinajattelua ja olivat todiste paholaisen vallasta.

Näiden kahden voimakkaan näkökulman, perinteisten tapojen ja puhdasoppisuuden, yhteentörmäys synnytti myös Pohjois-Savossa 1600-luvun lopulla useita taikuus- ja noituusepäilyjä, joita vietiin kyläläisten, nimismiehen ja papiston edustajien toimesta käräjille. Karmeat käräjät näyttelyssä tutustutaan tämän taikuuden lisäksi paikalliseen oikeudenkäyttöön ja rangaistuksiin. Pienoisnäyttelyä kuvittavat vanhat Kuopion kartat sekä muutama tarkoin valittu erityislaatuinen esine.

Näyttelyn suositusikäraja on 10 vuotta. Näyttelyyn liittyy kiusaamisen tunnistamiseen ja estämiseen HUMAK yhteisöpedagogian opiskelijoiden kanssa yhteistyössä tehty lainattava oppimispaketti Karmeat käräjät, jota voi lainata: korttelimuseo(at)kuopio.fi.

Innoitus näyttelylle ja oppimispaketille on saatu Miia Kuhan (entinen Kuronen) Onnea tavoitellen, vaaraa välttäen -pro gradu -työstä ja Taikuus Pohjois-Savossa, Pyhäpäivien vietto varhaismodernin ajan Savossa -väitöskirjasta.

Seuraa Kuopion korttelimuseon Facebook: https://www.facebook.com/korttelimuseo/photos/rpp.197338590309738/2547082398668667/?type=3&theater


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain