Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Katujen puhtaanapito kuuluu tontinomistajalle tontin rajasta katualueen keskilinjaan

Lehtien poisto katualueilta on syysmyräköiden jälkeen ajankohtaista. Katu tulee pitää siistinä ja terveydelle haitattomana.

Lehdet voivat olla liukkaita ja aiheuttaa kaatumisvaaran jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Ne on syytä poistaa mahdollisimman tehokkaasti liikenneväyliltä.

Katualueiden puhtaanapito kiinteistöjen vastuulla kesäkaudella

Katualueiden puhtaanapito on kiinteistöjen vastuulla kesäkaudella. Asia koskee kaikkia tontin haltijoita: omakotitaloja, rivitaloja, kaupungin puistoalueiden kohdalla olevia alueita sekä taloyhtiöitä.

Puhtaanapitolaki velvoittaa kiinteistöjä ajoratojen ja jalkakäytävien puhtaanapitoon koko kesäkauden. Lämmin, vähäsateinen syksy helpottaa katu- ja viheralueiden puhdistustöitä.

Puhtaanapitoon kuuluu lian, lehtien, roskien ja irtonaisten esineiden poistaminen. Tontinomistajan tehtävänä on pitää siistinä enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuva viherkaista ja oja. Tältä alueelta roskien poistaminen ja kasvillisuuden huoltaminen ovat siis tontinomistajien vastuulla.

Jos tällä alueella on istutuksia, on istutusten hoito yleensä kunnan vastuulla. Kunnan tehtäviä on myös ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden kunnossapito talvella sekä kadun rakenteiden ja istutusten kunnossapito koko katualueella kaupunkirakennelautakunnan hyväksymän hoitotason mukaisesti.

Työnjako kunnossa- ja puhtaanapidosta (pdf )

Lisää tietoa aiheesta löytyy myös ympäristöhallinnon internet-sivuilta www.ymparisto.fi

Lisätietoja asiasta antaa kunnossapitopäällikkö Jere Toppinen, 044 718 5674, jere.toppinen(at)kuopio.fi


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain