Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Katupöly heikentää Pohjois-Savon ilmanlaatua

Kevään pahin katupölykausi on alkamassa Pohjois-Savossa. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ylittivät maanantaina 12.4. raja-arvotason 50 µg/m3 Kuopiossa kahdella mittausasemalla, Savilahdessa ja Tasavallankadulla. Sää oli maanantaina lämmin, aurinkoinen ja melko tyyni. Katupölyä on ollut ajoittain runsaasti ilmassa myös Varkaudessa. Ja myös Siilinjärven taajamissa pölypitoisuudet voivat olla koholla.

Loppuviikosta sään ennustetaan pysyvän kuivana ja aurinkoisena, joten katupölyn pitoisuudet voivat pysyä korkeahkoina koko loppuviikon. Liikenteen ollessa viikonloppuisin vähäisempää, voivat pölypitoisuudet vilkkaasti liikennöidyillä alueilla olla tällöin alhaisempia.

Ilmanlaadun heikkenemistä edesauttaa tyyni sää, jolloin epäpuhtaudet laimenevat huonosti ja tuulettuvat hitaasti kaupunkialueelta pois. Huonoista laimenemisolosuhteista johtuen ilmanlaatu voi olla huonoa myös yöaikaan, kun päivällä ilmaan päässeet epäpuhtaudet jäävät kaupunkialueen ylle.

Pölyä nostaa ilmaan pääasiassa liikenne, mutta lisäksi pölyävät myös pysäköintialueet, pihat ja isot maanrakennus- ja purkutyömaat. Esimerkiksi Savilahden työmaa vaikuttaa merkittävästi alueen ilmanlaatuun. Pienhiukkaisia kulkeutuu myös kaukokulkeumana eteläisten ilmavirtausten mukana.

Kuopiossa pölyntorjunta on käynnistetty viikolla 12. Hiekanpoistoa tehdään tällä hetkellä joka puolella kaupunkia. Myös katuviheralueiden puhdistukset ovat käynnissä, siellä missä lumitilanne sen sallii. Tarvittaessa vilkasliikenteisillä kaduilla ja teillä tehdään kohdistettua pölyntorjuntaa suolaamalla. Tulevana viikonloppuna tehdään keskustassa ns.  täyspuhdistus jonka jälkeen puhdistustoimet siirtyvät vähitellen tonttikaduille.

Heikentynyt ilmanlaatu voi tällä hetkellä aiheuttaa oireita sellaisilla henkilöillä ja väestöryhmillä, jotka ovat herkkiä ilman epäpuhtauksille. Tällaisia ovat erityisesti hengityselin- ja verenkiertoelinsairauksia potevat sekä vanhukset ja pienet lapset.

Kohonneille epäpuhtauspitoisuuksille altistumista voi vähentää välttämällä oleskelua ja liikkumista vilkkaasti liikennöidyillä alueilla, etenkin päiväaikaan ja välttämällä asuntojen tuulettamista ikkunoiden kautta. Oireita saavien kannattaa välttää voimakasta fyysistä ponnistelua vaativia toimia ulkona. Pölyisillä alueilla liikkuessa oloa voi helpottaa esimerkiksi käyttämällä riittävän suodatuskyvyn omaavaa hengityksensuojainta, kuten FFP2-luokan hengityksensuojainta.

Kuopion, Siilinjärven ja Varkauden ilmanlaadun mittaustulokset päivittyvät tunnin välein valtakunnallisille ilmanlaatusivuille www.ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu

Raja-arvotasojen ylitykset Kuopiossa ja Siilinjärvellä sekä Varkaudessa vuonna 2021 (pdf)

Lisätietoja antavat Kuopion kaupungilta

ympäristötarkastaja Olli Pärjälä (044 7182 004, sähköposti olli.parjala(at)kuopio.fi)
kunnossapitopäällikkö Jere Toppinen (044 7185 674, sähköposti jere.toppinen(at)kuopio.fi)
ympäristönsuojelutarkastaja Erkki Pärjälä (044 7182 142, sähköposti
erkki.parjala(at)kuopio.fi)