Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Katupölyä Kuopion seudun ilmassa viikonloppuna runsaasti

Ilmanlaatu heikkeni Kuopion seudulla viikonloppuna, kun lämpötila laski pakkasen puolelle ja katu- ja tiepinnat kuivuivat. Liikenne nostaa ajoväyliltä ja pihoilta ilmaan hiekoitusmateriaalia, jota sinne on levitetty aiemmin marraskuussa, kun maassa oli jo lunta ja jäätä. Myös nastarenkaat irrottavat kuivilta tie- ja katupinnoilta kiviainesta, joka kuivalla säällä pölyää ilmaan.

Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet lähtivät nousuun lauantaina loppuiltapäivästä vilkkaimmin liikennöityjen liikenneväylien varrella. Eilen sunnuntaina iltapäivällä ja illalla pitoisuudet kohosivat laajemminkin kaupunkialueella ja raja-arvotaso 50 μg/m3 ylitettiin Kuopiossa Maaherrankadun, Tasavallankadun ja Savilahden mittausasemilla ja Siilinjärvellä Vuorelan mittausasemalla.

Tänään aamulla työmatkaliikenteen alkaessa ilmanlaatu on ollut laajasti katupölyn takia huono. Ilmassa on karkean katupölyn lisäksi myös terveydelle haitallisempia pienhiukkasia. Tosin pienhiukkaspitoisuudet eivät ainakaan toistaiseksi ole kohonneet yhtä haitallisiin tasoihin kuin hengitettävien hiukkasten pitoisuudet.

Kohonneisiin hiukkaspitoisuuksiin vaikuttaa osaltaan myös se, että sää on varsin tyyni, jolloin katupöly ei laimene ympäristöön, vaan jää kaupungin ylle yhtenäiseksi saastepilveksi.

Katupölyä on jonkin verran ilmassa myös Varkauden keskustassa, mutta selvästi vähemmän kuin Kuopion seudulla.
Ilmanlaadun odotetaan paranevan huomenna iltapäivällä, kun Pohjois-Savoon on odotettavissa lumisateita.
Kuopion ja Varkauden ilmanlaadun mittaustulokset päivittyvät tunnin välein valtakunnallisille ilmanlaatusivuille
www.ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu

Raja-arvotasojen ylitykset Kuopiossa ja Varkaudessa vuonna 2019

Lisätietoja antavat Kuopion kaupungin alueellisista ympäristönsuojelupalveluista ympäristönsuojelutarkastaja Erkki Pärjälä (GSM 044 7182 142, sähköposti erkki.parjala(at)kuopio.fi).


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain