Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Katupölytilanne Pohjois-Savossa 24.3.

Kevään katupölykausi on heikentänyt ilmanlaatua Pohjois-Savossakin jo puolentoista viikon ajan. Pölypitoisuudet ovat olleet hiljalleen kasvussa viime viikonlopun muutamaa puhtaampaa päivää lukuun otta-matta. Parina viime päivänä ilmanlaatu on ollut ajoittain huono tai jopa erittäin huono.

Kuopiossa hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat olleet korkeita lähinnä moottoritien läheisyydessä. Savilahden ilmanlaadunmittausasemalla hengitettävien hiukkasten raja-arvotaso 50 μg/m3 on ylitetty kuutena päivä maaliskuussa. Kaupungin katuverkossa katupölypitoisuudet ovat vielä pysyneet kohtuullisina, koska monin painoin katupinnat ovat vielä märkiä lumen ja jään sulamisvesistä.

Siilinjärven ja Varkauden keskustoissa katupölypitoisuudet lähtivät selvään nousuun tämän viikon alussa. Siilinjärven Sorakujan mittausasemalla hengitettävien hiukkasten raja-arvotaso ylittyi reilusti keskiviikkona 23.3. ja Varkauden Päiviönsaaren mittausasemalla tiistaina ja keskiviikkona.

Hengitettävien hiukkasten lisäksi koholla ovat olleet myös pienhiukkasten pitoisuudet. Karkeamman katupölyn joukossa on myös terveydelle haitallisempia pienhiukkasia. Pienhiukkaspitoisuuksia on kohottanut jonkin verran myös kaukokulkeuma etelästä.

Ilmanlaatu on ollut huonoimmillaan useina päivinä työmatkaliikenteen aikaan aamulla sekä toisaalta myös illalla ja yöllä. Tätä on edesauttanut se, että öisin on ollut pakkasta ja lisäksi on ollut hyvin tyyntä, jolloin ilmansaasteet eivät ole laimentuneet ympäristöön, vaan ne ovat jääneet hengitysvyöhykkeelle maanpintatasoon.

Torstaina 24.3. pölypitoisuudet ovat laskeneet kaikilla mittausasemailla ja tulevan perjantain ja lauantain sateet tulevat puhdistamaan ilmaa pölyistä edelleen.

Kuopion, Siilinjärven ja Varkauden ilmanlaadun reaaliaikaiset mittaustulokset ovat nähtävissä Ilmatieteenlaitoksen verkkosivulla.

Ilmanlaatusivuston ja mobiilisovelluksien KuopioAir ja VarkausAir toiminnassa on viime päivinä ollut Kuo-pion kaupungista riippumattomia ongelmia kansainvälisissä verkkoyhteyksissä ja nämä palvelut eivät ole saatavilla koko ajan.

Katso tarkemmat tiedot hengitettävien pienhiukkasten raja-arvojen ylityksistä vuonna 2022 Kuopiossa ja Siilinjärvellä ilmanlaatutiedotteestamme 24.3.2022 (pdf).
 

Lisätietoja:
Erkki Pärjälä, ympäristönsuojelutarkastaja, Kuopion kaupunki
044 718 2142, erkki.parjala(at)kuopio.fi

Mikko Sokura, ympäristönsuojelutarkastaja, Kuopion kaupunki
044 718 2147, mikko.sokura(at)kuopio.fi